Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | O fonde | O fonde
Zákon_č.13/1993 Z.z. E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

 

Pozrite si novinky HF 

 

V dňoch 30.08.2016 a 31.08.2016 budú z prevádzkových dôvodov:

·         notový archív a predajňa Musica Slovaca zatvorené

·         Hudobný fond bude otvorený  od 9 00 do 14 00 hod.

Dňa 2.9.2016 budú z prevádzkových dôvodov Hudobný fond, notový archív a predajňa Musica Slovaca zatvorené.

 

Due to operational reasons:

·         the sheet music archive and the Musica Slovaca store will be closed on August 30th and 31st

·         Music Fund Slovakia will be opened from 9:00 a.m. until 2 :00 p.m. on August 30th and 31st.

Due to operational reasons Music Fund Slovakia, the sheet music archive and the Musica Slovaca store will be closed on September 2nd.


Hudobný fond

Hudobný fond (HF) je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch.

 

1. HF robí podporné činnosti, ktoré sú nezastupiteľné

Najdôležitejšie z nich sú:

Vydávanie a výroba CD slovenských skladateľov a koncertných umelcov vo vlastnej réžii

investícia do 1 CD až do 7 000 EUR, pri náklade 500 ks je to stratová činnosť, ale nesmierne dôležitá pre skladateľov/koncertných umelcov, pretože im dáva do rúk nevyhnutný materiál pre ich kariéru. Ročne minimálne 4 CD vo vlastnej réžii - vážna hudba a jazz, za posledných 10 rokov HF vydal a vyrobil spolu 42 CD titulov vo vlastnom vydavateľstve.

Vydávanie a výroba notových materiálov

nevyhnutné pre uvádzanie pôvodných diel do života; investícia na 1 orchestrálne dielo 3 - 4 tis. Eur. Za posledných 10 rokov HF vyrobil a vydal spolu 634 diel slovenských autorov.

Najväčší archív slovenskej hudby

zapožičiavanie diel slovenských autorov - na koncertné ako aj študijné účely
priebežné dopĺňanie archívu o nové diela
priebežné udržiavanie archívu

„Fondová starostlivosť"- podpora všetkých hudobných žánrov

ceny HF, granty, prémie, štipendiá, podpora festivalov a koncertov, účasť na festivaloch a prehliadkach, podpora výrobcov zvukových nosičov, workshopov. V roku 2014 HF cez svoju „Fondovú starostlivosť" podporil 246 subjektov v celkovej výške 107 506 Eur.

 

2. HF má dlhoročné skúsenosti s vyššie uvedenými formami podpory a potrebné know how


3. HF je efektívne fungujúca organizácia

Túto skutočnosť potvrdila aj kontrola NKÚ zameraná na roky 2008-2010, pričom od 1.1. 2011 došlo 5 x k ďalšej racionalizácii - organizačnej zmene a s tým súvisiacej redukcii počtu zamestnancov.

 

4. Aktivity HF je možné udržať iba za pomoci verejných/štátnych zdrojov

Súkromný sektor aktivity tohto druhu podporuje iba veľmi okrajovo.

 

5. Štruktúra príspevkov Hudobnému fondu

Viac ako 70% príspevkov HF tvoria zákonom stanovené odštepy z tzv. koncesionárskych poplatkov RTVS.

Ostatné príspevky (menej ako 30%) sú:

- 2% z odmien autorov a výkonných umelcov,
- príspevky za predaj vyrobených voľných zvukových a zvukovoobrazových snímok nedivadelných diel,
- 1% príspevky používateľov diel za uvádzanie zvukových a obrazových snímok do predaja,
- 1% príspevky používateľov diel za verejné nedivadelné uvádzanie hudobných diel.

 

 

VIDEO Hudobný fond 

VIDEO Podporná činnosť Hudobného fondu

VIDEO Vydavateľstvo Hudobného fondu

VIDEO Musica Slovaca 

VIDEO Eshop Musica Slovaca


Zákon_č.13/1993 Z.z.Zákon_č.13/1993 Z.z.