Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | O fonde | O fonde
Zákon_č.13/1993 Z.z. Objednávky Verzia pre tlač Domov

V dňoch 22.12.2014 - 6.1.2015 budú z prevádzkových dôvodov Hudobný fond, notový archív Hudobného fondu a požičovňa notových materiálov zatvorené.
V dňoch 22.12.2014 - 9.1.2015 bude z prevádzkových dôvodov predajňa Musica Slovaca zatvorená.

Due to operational reasons Music Fund Slovakia and the sheet music archive will be closed from December 22nd, 2014 until January 6th, 2015.
Due to operational reasons the Musica Slovaca store will be closed from December 22nd, 2014 until January 9th, 2015.

 

Hudobný fond

Hudobný fond (HF) je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch.

1. HF robí podporné činnosti, ktoré sú nezastupiteľné

Najdôležitejšie z nich sú:

Vydávanie a výroba CD slovenských skladateľov a koncertných umelcov vo vlastnej réžii

investícia do 1 CD až do 7 000 EUR, pri náklade 500 ks je to stratová činnosť, ale nesmierne dôležitá pre skladateľov/koncertných umelcov, pretože im dáva do rúk nevyhnutný materiál pre ich kariéru. Ročne minimálne 4 CD vo vlastnej réžii - vážna hudba a jazz, za posledných 10 rokov HF vydal a vyrobil spolu 42 CD titulov vo vlastnom vydavateľstve.

Vydávanie a výroba notových materiálov

nevyhnutné pre uvádzanie pôvodných diel do života; investícia na 1 orchestrálne dielo 3 - 4 tis. Eur. Za posledných 10 rokov HF vyrobil a vydal spolu 634 diel slovenských autorov.

Najväčší archív slovenskej hudby

zapožičiavanie diel slovenských autorov - na koncertné ako aj študijné účely
priebežné dopĺňanie archívu o nové diela
priebežné udržiavanie archívu

„Fondová starostlivosť"- podpora všetkých hudobných žánrov

Ceny HF, granty, prémie, štipendiá, podpora festivalov a koncertov, účasť na festivaloch a prehliadkach, podpora výrobcov zvukových nosičov, workshopov. V roku 2011 HF cez svoju „Fondovú starostlivosť" podporil viac ako 230 subjektov v celkovej výške 131 164,40 Eur.

2. HF má dlhoročné skúsenosti s vyššie uvedenými formami podpory a potrebné know how


3. HF je efektívne fungujúca organizácia

Túto skutočnosť potvrdila aj kontrola NKÚ zameraná na roky 2008-2010, pričom od 1.1. 2011 došlo 5 x k ďalšej racionalizácii - organizačnej zmene a s tým súvisiacej redukcii počtu zamestnancov.

4. Aktivity HF je možné udržať iba za pomoci verejných/štátnych zdrojov

Súkromný sektor aktivity tohto druhu podporuje iba veľmi okrajovo.

5. Štruktúra príspevkov Hudobnému fondu

Viac ako 70% príspevkov HF tvoria zákonom stanovené odštepy z tzv. koncesionárskych poplatkov RTVS.

Ostatné príspevky (menej ako 30%) sú:

- 2% z odmien autorov a výkonných umelcov,
- príspevky za predaj vyrobených voľných zvukových a zvukovoobrazových snímok nedivadelných diel,
- 1% príspevky používateľov diel za uvádzanie zvukových a obrazových snímok do predaja,
- 1% príspevky používateľov diel za verejné nedivadelné uvádzanie hudobných diel.

 

 

VIDEO Hudobný fond 

VIDEO Podporná činnosť Hudobného fondu

VIDEO Vydavateľstvo Hudobného fondu

VIDEO Musica Slovaca

 

 

Due to operational reasons the Musica Slovaca store will be closed from December 22nd, 2014 until January 9th, 2015.


Zákon_č.13/1993 Z.z.Zákon_č.13/1993 Z.z.