Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Tlačivá žiadostí
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu

 

Žiadosti sa predkladajú v termínoch určených Hudobným fondom a špecifikovaných pre dané časové obdobie vo výzve na predkladanie žiadostí zverejnených na webovom sídle fondu.

Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu.


Prémie za hudobné diela vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osobyPrémie za hudobné diela vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby
Prémie v oblasti populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby. Prémie v oblasti populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby.
Prémie za interpretačné výkony vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osobyPrémie za interpretačné výkony vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby
Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osobyPrémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby
Prémie za publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosť v oblasti vážnej hudby, populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby. Prémie za publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosť v oblasti vážnej hudby, populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby.
Ceny Hudobného fondu na súťažiach. Tlačivo žiadosti pre právnické osoby a živnostníkovCeny Hudobného fondu na súťažiach. Tlačivo žiadosti pre právnické osoby a živnostníkov
Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie. Tlačivo žiadosti pre fyzické osobyŠtudijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby
Štipendiá na tvorivé aktivity. Tlačivo žiadosti pre fyzické osobyŠtipendiá na tvorivé aktivity. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby
Granty. Tlačivo žiadosti pre právnické osobyGranty. Tlačivo žiadosti pre právnické osoby
Granty. Tlačivo žiadosti pre živnostníkovGranty. Tlačivo žiadosti pre živnostníkov
Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby. Tlačivo žiadosti pre právnické osoby a živnostníkovPríspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby. Tlačivo žiadosti pre právnické osoby a živnostníkov