Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Rozhodnutia Rady o žiadostiach | Rozhodnutia Rady o žiadostiach
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o žiadostiach

 

Rok 2017

(09) Predpokladaný termín zverejnenia rozhodnutí Rady o žiadostiach o udelenie prémie za hudobnovedné diela a publicistickú tvorbu, ktoré boli predložené k 10.10.2017, vrátane žiadostí, ktoré sú aktuálne v hodnotiacom procese: do 22.decembra 2017.

Informácie pre žiadateľov a prijímateľov sú zverejnené na stránke Výzvy 2. polrok 2017 a INFO.

Podľa čl.1 ods. 14 Zásad podpornej činosti nie je povolené žiadať o zmenu účelu použitia schválenej podpory.

 


08 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 13.11.201708 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 13.11.2017
07 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 17.10.201707 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 17.10.2017
06 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 13.09.201706 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 13.09.2017
05 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 24.05.201705 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 24.05.2017
04 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 18.04.201704 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 18.04.2017
03 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 20.03.201703 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 20.03.2017
02 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 22.02.201702 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 22.02.2017
01 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 23.01.201701 Rozhodnutia Rady o žiadostiach. Zverejnené 23.01.2017
Rok 2016Rok 2016
Rok 2015Rok 2015
Rok 2014Rok 2014
Rok 2013Rok 2013
Rok 2012Rok 2012
Rok 2011Rok 2011
Rok 2010Rok 2010
Rok 2009Rok 2009
Rok 2008Rok 2008
Rok 2007Rok 2007
Rok 2006Rok 2006
Rok 2005Rok 2005
Rok 2004Rok 2004
Rok 2003Rok 2003