Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Výzvy
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu v 1. polroku 2019

08.01.2019

Pred podaním žiadosti oboznámte sa s dokumentmi a postupmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu
Zásady podpornej činnosti Hudobného fonduInformácie pre žiadateľov a prijímateľov tvorivých podpôrVýzvyTlačivá žiadostíTlačivá vyhodnoteníRozhodnutia RadySprávy o činnosti.

V záujme dodržania lehoty na predkladanie žiadosti odporúčame neodkladať predloženie žiadosti a povinných príloh na posledný deň uzávierky výzvy.

Žiadosť je možné predložiť len v tlačenej verzii. Žiadosti doručenú e-mailom fond neprijíma.

Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu:

Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu

Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
empty Prémie za hudobné diela v oblasti vážnej hudby 05.03.2019  empty
empty Prémie v oblasti populárnej hudby (okrem džezu) 29.01.2019, 26.02.2019, 26.03.2019, 29.04.2019  empty
empty Prémie za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby, ktoré boli realizované od 19.03.2018 do 04.03.2019 05.03.2019  empty
empty Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby Hudobný fond neprijíma žiadosti o túto formu podpory  empty
empty Prémie za publicistickú tvorbu vo všetkých tvorivých oblastiach Hudobný fond neprijíma žiadosti o túto formu podpory  empty
empty Ceny Hudobného fondu na súťažiach vo všetkých tvorivých oblastiach Žiadosti treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže  empty
empty Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie Hudobný fond neprijíma žiadosti o túto formu podpory  empty
empty Štipendiá na tvorivé aktivity vo všetkých tvorivých oblastiach (okrem džezu) 29.01.2019, 26.02.2019, 26.03.2019, 29.04.2019, 28.05.2019. Žiadosti musia byť podané pred uskutočnením tvorivej aktivity a nie neskôr, než v termíne určenom na predkladanie žiadostí. Žiadosti na kurzy v júli a auguste treba doručiť do 28.05.2019.  empty
empty Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01. 07.2019 do 31.12.2019 vo všetkých tvorivých oblastiach. Koniec realizácie projektu nie je limitovaný kalendárnym rokom. 09.04.2019  empty
empty Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby 05.03.2019  empty