Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Ceny Hudobného fondu | Udeľovanie cien 2019
Michal Galovec E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Hudobný fond, Bratislava, 02.08.2019


Slávnostné udeľovanie cien Hudobného fondu 2019


Dňa 12. septembra 2019 o 14.00 hod. sa uskutoční v Zichyho paláci, Ventúrska 9, Bratislava slávnostné odovzdávanie cien Hudobného fondu 2019


Ceny každoročne udeľuje Rada Hudobného fondu za významné diela a výkony, ako aj za dlhoročný prínos v oblasti hudby. Ceny sa uhrádzajú z prostriedkov fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností, po ktorých nesú názov, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov.

Laureáti 2019


Cena Jána Levoslava Bellu - Matej Sloboda za skladbu Rhytmus.Diagonale

Cena Frica Kafendu - Ronald Šebesta za vynikajúce interpretačné výkony s prihliadnutím na výnimočnú CD nahrávku Classic Malts

Cena Jozefa Kresánka - Zuzana Martináková za významnú, dlhoročnú muzikologickú, organizátorskú a hudobno-pedagogickú činnosť a za vedeckú prezentáciu slovenskej hudby doma i v zahraničí

Cena Ladislava Martoníka - Erik Rothenstein za originálny kompozičný a aranžérsky prínos do domácej jazzovej scény

Cena Pavla Tonkoviča - Igor Bázlik za mimoriadny osobnostný prínos vo sfére folklórneho umenia, najmä za kompozičnú tvorbu

Cena Karola Pádivého - Michal Galovec pri príležitosti životného jubilea 80 rokov, za celoživotné zanietené rozvíjanie dychovej hudby na Slovensku a jej propagáciu doma i v zahraničí

Cena Gejzu Dusíka - Igor Timko za úspešnú pôvodnú piesňovú tvorbu
Štatút cien Hudobného fondu

O cenách
Ocenení - od roku 1963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Michal GalovecMichal Galovec