Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 22.01.2018)

Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Tlačivá žiadostí

Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu

 

Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu.

Žiadosti sa predkladajú v termínoch určených Hudobným fondom a špecifikovaných pre dané časové obdobie vo výzve na predkladanie žiadostí zverejnených na webovom sídle fondu.


 
Prémie za hudobné diela vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osobyPrémie za hudobné diela vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby
Prémie v oblasti populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby. Prémie v oblasti populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby.
Prémie za interpretačné výkony vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osobyPrémie za interpretačné výkony vysokej umeleckej hodnoty v oblasti vážnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby
Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osobyPrémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby
Prémie za publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosť v oblasti vážnej hudby, populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby. Prémie za publicistickú tvorbu, edičnú a propagačnú činnosť v oblasti vážnej hudby, populárnej hudby, džezu a ostatných žánrov populárnej hudby. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby.
Ceny Hudobného fondu na súťažiach. Tlačivo žiadosti pre právnické osoby a živnostníkovCeny Hudobného fondu na súťažiach. Tlačivo žiadosti pre právnické osoby a živnostníkov
Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie. Tlačivo žiadosti pre fyzické osobyŠtudijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby
Štipendiá na tvorivé aktivity. Tlačivo žiadosti pre fyzické osobyŠtipendiá na tvorivé aktivity. Tlačivo žiadosti pre fyzické osoby
Granty. Nové tlačivo žiadosti pre právnické osoby a živnostníkov zverejníme čoskoro.Granty. Nové tlačivo žiadosti pre právnické osoby a živnostníkov zverejníme čoskoro.
Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby. Tlačivo žiadosti pre právnické osoby a živnostníkovPríspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby. Tlačivo žiadosti pre právnické osoby a živnostníkov