Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 18.07.2018)

Ceny Hudobného fondu | Ocenení – od roku 1963

Ocenení

od roku 1963 po súčasnosť


 
Cena Jána Levoslava Bellu (od 1963 po súčasnosť)Cena Jána Levoslava Bellu (od 1963 po súčasnosť)
Cena Frica Kafendu (od 1964 po súčasnosť)Cena Frica Kafendu (od 1964 po súčasnosť)
Cena Jozefa Kresánka (od 1991 po súčasnosť)Cena Jozefa Kresánka (od 1991 po súčasnosť)
Cena Ladislava Martoníka (od 1991 po súčasnosť)Cena Ladislava Martoníka (od 1991 po súčasnosť)
Cena Pavla Tonkoviča (od 1991 po súčasnosť)Cena Pavla Tonkoviča (od 1991 po súčasnosť)
Cena Karola Pádivého (od 1991 po súčasnosť)Cena Karola Pádivého (od 1991 po súčasnosť)