Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 19.12.2018)

Ceny Hudobného fondu | Ocenení – od roku 1963

Ocenení

od roku 1963


 
Cena Jána Levoslava Bellu (od 1963)Cena Jána Levoslava Bellu (od 1963)
Cena Frica Kafendu (od 1964)Cena Frica Kafendu (od 1964)
Cena Jozefa Kresánka (od 1991)Cena Jozefa Kresánka (od 1991)
Cena Ladislava Martoníka (od 1991)Cena Ladislava Martoníka (od 1991)
Cena Pavla Tonkoviča (od 1991)Cena Pavla Tonkoviča (od 1991)
Cena Karola Pádivého (od 1991)Cena Karola Pádivého (od 1991)
Cena Gejzu Dusíka (od 2018)Cena Gejzu Dusíka (od 2018)