Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 22.01.2018)

Rozhodnutia Rady o žiadostiach | Rozhodnutia Rady o žiadostiach

Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o žiadostiach

 

Predpokladaný termín zverejnenia rozhodnutí Rady o žiadostiach, ktoré boli predložené k 09.01.2018 je 23.01.2018.


 
Rok 2017Rok 2017
Rok 2016Rok 2016
Rok 2015Rok 2015
Rok 2014Rok 2014
Rok 2013Rok 2013
Rok 2012Rok 2012
Rok 2011Rok 2011
Rok 2010Rok 2010
Rok 2009Rok 2009
Rok 2008Rok 2008
Rok 2007Rok 2007
Rok 2006Rok 2006
Rok 2005Rok 2005
Rok 2004Rok 2004
Rok 2003Rok 2003