Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 22.01.2018)

Aktuálne | Aktuality

Hudobný fond na YouTube   Hudobný fond na YouTube (VIDEÁ)               

Hudobný fond na Facebooku      Hudobný fond na Facebooku                            

 


 

28.12.2017

Prezentácia nového CD titulu z produkcie Hudobného fondu

Mirko Krajči: Post Scriptum

14.12.2017, Hudobný fond, Medená 29 , Bratislava

Foto Peter Procházka

 Prezentácia nového CD titulu z produkcie Hudobného fondu Mirko Krajči: Post Scriptum

 Prezentácia nového CD titulu z produkcie Hudobného fondu Mirko Krajči: Post Scriptum

 Prezentácia nového CD titulu z produkcie Hudobného fondu Mirko Krajči: Post Scriptum

Prezentácia nového CD titulu z produkcie Hudobného fondu Mirko Krajči: Post Scriptum

Prezentácia nového CD titulu z produkcie Hudobného fondu Mirko Krajči: Post Scriptum

Prezentácia nového CD titulu z produkcie Hudobného fondu Mirko Krajči: Post Scriptum

Prezentácia nového CD titulu z produkcie Hudobného fondu Mirko Krajči: Post Scriptum

Prezentácia nového CD titulu z produkcie Hudobného fondu Mirko Krajči: Post Scriptum

Prezentácia nového CD titulu z produkcie Hudobného fondu Mirko Krajči: Post Scriptum

Prezentácia nového CD titulu z produkcie Hudobného fondu Mirko Krajči: Post Scriptum

Prezentácia nového CD titulu z produkcie Hudobného fondu Mirko Krajči: Post Scriptum

Prezentácia nového CD titulu z produkcie Hudobného fondu Mirko Krajči: Post Scriptum

Prezentácia nového CD titulu z produkcie Hudobného fondu Mirko Krajči: Post Scriptum

Prezentácia nového CD titulu z produkcie Hudobného fondu Mirko Krajči: Post Scriptum


Ceny Hudobného fondu 2017

Bratislava, Zichyho palác, Ventúrska 9, 3. 10. 2017

zľava Pavel Šianský, Marek Vrábel, Eva Gregušová, matka Hanky Gregušovej, Tatiana Pirníková, Vladimír Bokes, Ondrej Molota

Na fotke zľava Pavel Šianský, Marek Vrábel, Eva Gregušová, matka Hanky Gregušovej, Tatiana Pirníková, Vladimír Bokes, Ondrej Molota.  FOTO Jena Šimková

 


Tlačová správa

 

22.09.2017

Slávnostné udeľovanie cien Hudobného fondu 2017

Bratislava, Zichyho palác, Ventúrska 9, 3. októbra 2017

Na slávnostnom ceremoniáli v Zichyho paláci v Bratislave v utorok 3. októbra 2017 o 14.00 členovia Rady Hudobného fondu vyhlásia tohtoročných laureátov cien, ktoré udeľuje Hudobný fond. Hudobný fond udeľuje ročne 6 cien v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby.

Laureáti

Cena Jána Levoslava Bellu - hudobný skladateľ Vladimír Bokes za Missa posoniensis, op. 55.

Cena Frica Kafendu - koncertný organista Marek Vrábel za výnimočné interpretačné výkony a sústavnú prezentáciu slovenskej organovej tvorby doma i v zahraničí.

Cena Jozefa Kresánka - hudobná teoretička a pedagogička Tatiana Pirníková za publikáciu Umelec a intelektuál v zrkadle času, ako objektívne faktografické spracovanie osobnosti a procesov vývoja hudobného života 2. polovice 20. storočia na Slovensku.

Cena Ladislava Martoníka - jazzová speváčka Hanka Gregušová za vynikajúce interpretačné výkony.

Cena Pavla Tonkoviča - huslista, folklorista a zberateľ ľudových piesní Ondrej Molota za mimoriadny celoživotný prínos pre folklórne umenie na Slovensku a v zahraničí.

Cena Karola Pádivého - skladateľ a dirigent dychovej hudby Pavel Šianský za dlhoročnú úspešnú skladateľskú, dirigentskú a pedagogickú prácu pre rozvoj dychovej hudby na Slovensku, laureátstvo v autorských súťažiach Novomestská nota a množstvo kompozícií pre dychové hudby na Slovensku.

 

Profily osobností
Vladimír Bokes, Marek Vrábel, Tatiana Pirníková, Hanka Gregušová, Ondrej Molota, Pavel Šianský
O cenách Hudobného fondu
Štatút cien Hudobného fondu, / O cenách, / Ocenení - od roku 1963
Ceny odovzdajú členovia Rady Hudobného fondu
Ján Vladimír Michalko, Peter Lipa, Lukáš Borzík, Edita Bugalová, Pavel Zajáček, Daniel Matej a Matúš Jakabčic.
Kontakt
Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava, http://www.hf.sk/, zolyomiova@hf.sk, +421 (2) 59207 407.


09.08.2017

zdroj: Hudobné centrum

Zomrel Marián Varga

Vo veku 70 rokov po ťažkej chorobe zomrel 9. 8. 2017 legendárny hudobník a skladateľ Marián Varga.

Marián Varga sa narodil 29. januára 1947 v Skalici. Od šiestich rokov navštevoval ĽŠU a paralelne bral súkromné hodiny kompozície u prof. Jána Cikkera. Neskôr sa stal žiakom Bratislavského konzervatória, kde študoval klavír u Romana Bergera a kompozíciu u Andreja Očenáša.
Po troch rokoch konzervatórium opustil a onedlho sa stal členom skupiny Prúdy, s ktorou nahral v roku 1969 legendárny album "Zvonky, zvoňte". Rovnako náhle ako konzervatórium opustil aj Prúdy a zakladá prvú artrockovú kapelu v Československu - Collegium Musicum.
Jej repertoár pozostávajúci prevažne z inštrumentálnych kompozícií zahŕňal okrem reinterpretácií tém z klasickej hudby (Haydn, Bartók, Stravinskij ...) aj vlastné skladby s prvými náznakmi umeleckej postmoderny (Eufónia z albumu Konvergencie), ktorá je princípom jeho súčasnej tvorby.
Po zániku Collegia Musica (1979) sa Varga ako jeden z prvých hudobníkov u nás sa začal venovať konceptu absolútnej improvizácie, čiže komponovaniu hudby v reálnom časopriestore.
Priebežne sa venoval aj piesňovej tvorbe, v spolupráci s Pavlom Hammelom vydali päť albumov a skomponovali prvý rockový muzikál u nás.
Prezident Andrej Kiska udelil Mariánovi Vargovi 13. januára 2015 vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za prínos pre slovenskú kultúru v oblasti hudobného umenia. Krištáľové krídlo za rok 2016 za celoživotné dielo Marián Varga dostal tohto roku 29. januára.
Vo veľkej sále bratislavského Istropolisu 19. apríla sa uskutočnil program s názvom Marián Varga 70, venovaný jubileu tohto významného slovenského umelca.

 


 

30. 5. 2017

Zdroj: jazz.sk

Smutná správa pre slovenský jazz: Opustil nás vynikajúci bubeník Jozef "Ischi" Döme

 

Vytvorené: Ut, 30. 5. 2017, 10:36, Martin Uherek

Včera zasiahla našu jazzovú scénu smutná správa, akú sme tu nemali azda od tragédie Martina Ďurdinu - zomrel významný slovenský bubeník, ktorý bol neodmysliteľnou časťou nášho jazzu a v roku 1975 vystúpil na legendárnom prvom ročníku Bratislavských jazzových dní. Jozef "Ischi" Döme bude chýbať všetkým nám, ktorí sme mali tú česť si s ním zahrať, ako aj všetkým, ktorým jeho bubenícke majstrovstvo pohladilo dušu a uši. Odpočívaj v pokoji, Ischi.

Jozef Döme sa narodil v roku 1948, ako dieťa hral na klarinete, na bicie prešiel v jedenástich rokoch a v dvanástich už verejne vystupoval s oveľa staršími hudobníkmi. Do sveta jazzovej hudby vstúpil v šesťdesiatych rokoch. V roku 1983 emigroval do Nemecka a spolupracoval s Atilom Zollerom, Bennym Baileym a ďalšími. V roku 1987 študoval na Berklee College of Music. Od roku 1994 do roku 2000 bol členom Peter Cardarelli Quartet. V roku 2001 vstúpil do Dynamic Jazz Tria. V roku 2003 založil vlastnú jazzovú skupiny Jozef Döme Quartet. V poslednom období bol dlhodobým členom formácie The Trio.

Ťažko sa píše o tom, čo všetko nám bude chýbať na človeku, ktorý pre slovenskú jazzovú scénu znamenal tak veľa. Jeho majstrovstvo metličiek, jeho swingový drive, typické frázy aj energia, ktorú okolo seba rozsieval... Asi najlepšie by to vedel povedať každý z muzikantov, ktorý s Ischim počas jeho života hral a niečo zažil. Preto tu moja rozlúčka končí a zvyšok nechávam na vás - ak si nájdete čas, pozdieľajte tu nejakú spomienku, zážitok, ktorú s Ischim máte. Aby aj takýmto spôsobom ostala jeho spomienka navždy živá.
R.I.P., Jozef Ischi Döme.

Quartet Jozefa Dömeho na Bratislavských jazzových dňoch 1975

Autor textu: Martin Uherek
Autor fotky: Róbert Ragan


 

Hudobný fond prijíma žiadosti na výrobu skladateľského alebo interpretačného CD v oblasti vážnej hudby pre CD katalóg Hudobného fondu  2017-2018

Hudobný fond oznamuje, že prijíma žiadosti na výrobu profilového skladateľského alebo interpretačného CD nosiča v oblasti vážnej hudby na obdobie rokov 2017-2018.

Žiadosti budú predložené odborným komisiám a Rade Hudobného fondu. O zaradení profilového CD do edičného plánu Hudobného fondu rozhodne Rada Hudobného fondu na základe vyjadrení odborných komisií.

Návrh na vydanie CD s dramaturgiou, životopisom hlavného protagonistu a doplňujúcimi informáciami posielajte na adresu veselova@hf.sk do 28.02.2017.

Informácie, ktoré bližšie špecifikujú CD - zoznam účinkujúcich výkonných umelcov, použitie nových/archívnych nahrávok; v prípade nových nahrávok predpokladaný približný rozpočet. Ďalšie doplňujúce informácie sú vítané, nie sú podmienkou. 


 

ZOMREL MILAN ADAMČIAK (1946 - 2017)

Vo veku 70 rokov zomrel experimentálny umelec, skladateľ a muzikológ Milan Adamčiak (1946 - 2017), priekopník intermediálneho umenia na Slovensku, tvorca grafických partitúr, vizuálnej poézie a nekonvenčných hudobných nástrojov.

Vyštudoval hru na violončele na Konzervatóriu v Žiline (1962 - 1968) a hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1968 - 1973, diplomová práca Sémantická problematika hudby 19. a 20. storočia a jej vzťah k výtvarnému umeniu). V rokoch 1968 až 1991 pôsobil na Ústave hudobnej vedy SAV (výskum hudby 20. storočia a vzájomné vzťahy hudby a výtvarného umenia) a tiež aj na VŠMU a FiFUK (prednášky o hudbe 20. storočia).

V roku 1989 založil súbor experimentálnej hudby Transmusic comp., o rok neskôr stál pri zrode Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), pod hlavičkou ktorej zorganizoval v rokoch 1991 a 1992 Festival intermediálnej tvorby. V roku 1992 zrealizoval v Slovenskej národnej galérii výstavu partitúr Johna Cagea, ktorý na jeho pozvanie pri tejto príležitosti navštívil festival Večery novej hudby v Bratislave.

Jeho diela boli publikované v súborných vydaniach Archív I (EXPO): experimentálna poézia 1964 - 1972 (2011), Archív II (KOPO): konkrétna poézia 1964 - 1972 (2016), Archív III (NÔTY): notácie a grafické partitúry (2013) a Archív IV (AKTY): Akcie, performancie, projekty, koncepty a výstavy (2016).

Zdroj: Hudobné centrum

Posledná rozlúčka s Milanom Adamčiakom bude v krematóriu v Bratislave dňa 25.1.2017 o 9 00. 

 


 2014 - 2016


 


  
Ceny HF za rok 2016-ocenení-foto Jena ŠimkováCeny HF za rok 2016-ocenení-foto Jena Šimková
05_Ondrej_Molota05_Ondrej_Molota
Siansky PavelSiansky Pavel
Tlačová správa. Slávnostné udeľovanie cien Hudobného fondu 2017Tlačová správa. Slávnostné udeľovanie cien Hudobného fondu 2017
Milan Adamčiak 1946-2017Milan Adamčiak 1946-2017