Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 19.12.2018)

Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Tlačivá vyhodnotení

Tlačivá vyhodnotení tvorivých podpôr Hudobného fondu

 

Na vyhodnotenie tvorivej podpory použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu.


 
Správa o využití študijného štipendia v oblasti džezovej tvorby a interpretácie. Aktualizované 2014Správa o využití študijného štipendia v oblasti džezovej tvorby a interpretácie. Aktualizované 2014
Správa o využití štipendia na tvorivé aktivity. Aktualizované 2014Správa o využití štipendia na tvorivé aktivity. Aktualizované 2014
Záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie grantu. Aktualizované 12.09.2017Záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie grantu. Aktualizované 12.09.2017
Záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie príspevku na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov. Aktualizované 07.10.2016Záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie príspevku na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov. Aktualizované 07.10.2016