Ceny Hudobného fondu

Ceny Hudobného fondu za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu, dychovej hudby a populárnej hudby udeľuje Rada Hudobného fondu na základe návrhov profesijných združení a odborných komisií.

Tradícia založená v roku 1963 sa pôvodne týkala iba cien za hudobné dielo a koncertné umenie. Neskôr pribudli aj ceny v ďalších hudobných žánroch. Od roku 1991 Hudobný fond udeľoval ročne 6 cien v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby. Hudobný fond od roku 2018 pridal k oceneniam aj oblasť populárnej hudby a pomenoval ju po jej nestorovi Gejzovi Dusíkovi. V súčasnosti sa ceny Hudobného fondu, ktoré rozrástli na 7 kategórií, odovzdávajú na jeseň na slávnostnej ceremónii v Zichyho paláci v Bratislave.

Finančné ocenenia sa uhrádzajú z prostriedkov Hudobného fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností podľa ktorých sú nazvané, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov.

Cena Jána Levoslava Bellu

Cena sa udeľuje za hudobné dielo. Založená v roku 1963 na pamiatku jedného z prvých slovenských skladateľov Jána Levoslava Bellu(1843 Liptovský Sv. Mikuláš – 1936 Bratislava). O udelení ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Skladateľskej komisie.

Cena Frica Kafendu

Cena sa udeľuje za významný interpretačný výkon v oblasti koncertného umenia. Založená v roku 1964 na pamiatku slovenského skladateľa, dirigenta, klaviristu a pedagóga Frica Kafendu (1883 Mošovce – 1963 Bratislava). O udelení ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Komisie koncertných umelcov.

Cena Jozefa Kresánka

Cena sa udeľuje za muzikologickú, publicistickú a kritickú tvorbu. Založená v roku 1991 na pamiatku slovenského muzikológa a skladateľa Jozefa Kresánka (1913 Čičmany – 1986 Bratislava). O udelení ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Muzikologickej komisie.

Cena Ladislava Martoníka

Cena sa udeľuje za džezovú hudbu. Založená v roku 1991 na pamiatku slovenského džezového hudobníka Ladislava Martoníka (1944 Košice-1968 Košice). O udelení ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Slovenskej jazzovej spoločnosti.

Cena Pavla Tonkoviča

Cena sa udeľuje za prínos v oblasti hudobného folklóru. Založená v roku 1991 na pamiatku dirigenta, skladateľa a odborníka vo folkloristike Pavla Tonkoviča (1907 Podkonice – 1980 Bratislava). O udelení Ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Spolku hudobného folklóru.

Cena Karola Pádivého

Cena sa udeľuje za rozvíjanie dychovej hudby. Založená v roku 1991 na pamiatku skladateľa dychovej hudby a dirigenta Karola Pádivého (1908 Dolní Cerekev – 1965 Trenčín). O udelení Ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Združenia dychových hudieb Slovenska.

Cena Gejzu Dusíka

Cena sa udeľuje za významný prínos v oblasti populárnej hudby. Založená v roku 2018 na pamiatku nestora slovenskej populárnej hudby Gejzu Dusíka (1907 Zavar - 1988 Bratislava). O udelení Ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Zväzu autorov a interpretov populárnej hudby.