Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Príspevky pre Hudobný fond podľa zákona | Tlačivá pre zúčtovanie
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Tlačivá pre zúčtovanie príspevkov pre Hudobný fond podľa zákona

Od 1.2.2014 je potrebné uvádzať pri poukazovaní príspevkov pre Hudobný fond číslo účtu Hudobného fondu vo formáte IBAN.

IBAN: SK30 0200 0000 0012 2444 5054
BIC (SWIFT): SUBASKBX


Tlačivo č. 1 – 2% príspevky z odmien autorov podľa § 5 zákona č. 13/1993 Z. z.Tlačivo č. 1 – 2% príspevky z odmien autorov podľa § 5 zákona č. 13/1993 Z. z.
Tlačivo č. 2 – 2% príspevky z odmien výkonných umelcov podľa § 5 zákona č. 13/1993 Z. z.Tlačivo č. 2 – 2% príspevky z odmien výkonných umelcov podľa § 5 zákona č. 13/1993 Z. z.
Tlačivo č. 3 – príspevky za rozhlasové vysielanie voľných hudobných diel podľa § 15 zákona č. 13/1993 Z. z.Tlačivo č. 3 – príspevky za rozhlasové vysielanie voľných hudobných diel podľa § 15 zákona č. 13/1993 Z. z.
Tlačivo č. 4 – príspevky za televízne vysielanie voľných hudobných diel podľa § 16 zákona č. 13/1993 Z. z.Tlačivo č. 4 – príspevky za televízne vysielanie voľných hudobných diel podľa § 16 zákona č. 13/1993 Z. z.
Tlačivo č. 5 – príspevky za predaj vyrobených voľných zvukových a zvukovoobrazových snímok nedivadelných diel podľa § 17 zákona č. 13/1993 Z. z.Tlačivo č. 5 – príspevky za predaj vyrobených voľných zvukových a zvukovoobrazových snímok nedivadelných diel podľa § 17 zákona č. 13/1993 Z. z.
Tlačivo č. 6 – 1% príspevky používateľov diel za uvádzanie zvukových a obrazových snímok do predaja podľa § 20 písm. d) zákona č. 13/1993 Z. z.Tlačivo č. 6 – 1% príspevky používateľov diel za uvádzanie zvukových a obrazových snímok do predaja podľa § 20 písm. d) zákona č. 13/1993 Z. z.
Tlačivo č. 7 – 1% príspevky používateľov - rozhlasové vysielanie diel podľa § 20 písm. e) zákona č. 13/1993 Z. z.Tlačivo č. 7 – 1% príspevky používateľov - rozhlasové vysielanie diel podľa § 20 písm. e) zákona č. 13/1993 Z. z.
Tlačivo č. 8 – 1% príspevky používateľov - televízne vysielanie diel podľa § 20 písm. e) zákona č. 13/1993 Z. z.Tlačivo č. 8 – 1% príspevky používateľov - televízne vysielanie diel podľa § 20 písm. e) zákona č. 13/1993 Z. z.
Tlačivo č. 9 – 1% príspevky používateľov diel za verejné nedivadelné uvádzanie hudobných diel podľa § 20 písm. f) zákona č. 13/1993 Z. z.Tlačivo č. 9 – 1% príspevky používateľov diel za verejné nedivadelné uvádzanie hudobných diel podľa § 20 písm. f) zákona č. 13/1993 Z. z.