Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Predajňa Musica slovaca a notový archív. Musica slovaca Music store & archive | Nájom zahraničných nôt
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Nájom zahraničných nôt

Notový archív Hudobného fondu prostredkováva aj prenájom notových materiálov svetových autorov zo zahraničia na komerčné použitie (napr. na verejné predvedenie, nahrávanie na master-tape za účelom výroby zvukového nosiča, rozhlasové a televízne vysielanie a pod.) pre domáce i zahraničné orchestre, hudobné školstvo a hudobné inštitúcie na základe obojstranných zmlúv uzatvorených medzi Hudobným fondom a zahraničnými vydavateľmi.

Podmienky prenajímania upravuje Požičovný poriadok Hudobného fondu Bratislava.