Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Výzvy
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu
s uzávierkou predkladania v 1. polroku 2020

Hudobný fond, Bratislava 07.01.2020


Pred podaním žiadosti oboznámte sa s dokumentmi a postupmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu:
Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu
Informácie pre žiadateľov a prijímateľov tvorivých podpôr
Výzvy
Tlačivá žiadostí
Tlačivá vyhodnotení
Rozhodnutia Rady
Správy o činnosti.

Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu:
Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu.

Žiadosť je možné predložiť len v tlačenej verzii. Žiadosť doručenú e-mailom fond neprijíma.

 

Harmonogram výziev na 1. polrok 2020

Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
empty Prémie za hudobné diela v oblasti vážnej hudby 03.03.2020   empty
empty Prémie v oblasti populárnej hudby 03.03.2020  empty
empty Prémie za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby, ktoré boli realizované od 05.03.2019 do 02.03.2020 03.03.2020   empty
empty Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby Hudobný fond v 1. polroku 2020 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Prémie za publicistickú tvorbu vo všetkých tvorivých oblastiach Hudobný fond v 1. polroku 2020 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Ceny Hudobného fondu na súťažiach vo všetkých tvorivých oblastiach Žiadosti treba doručiť najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže.  empty
empty Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie Hudobný fond v 1. polroku 2020 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.  empty
empty Štipendiá na tvorivé aktivity vo všetkých tvorivých oblastiach 03.03.2020, 05.05.2020 Žiadosti musia byť podané pred uskutočnením tvorivej aktivity a nie neskôr, než v termíne určenom na predkladanie žiadostí. Žiadosti na kurzy v júli a auguste treba doručiť najneskôr do 05.05.2020.  empty
empty Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01.07.2020 do 31.12.2020 vo všetkých tvorivých oblastiach. Koniec realizácie projektu nie je limitovaný kalendárnym rokom. 21.04.2020  empty
empty Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby 03.03.2020   empty