Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Hudobný fond | Dôležité informácie
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Hudobný fond, Bratislava 07.10.2020

Postupy pri podávaní Správy o využití Mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu sú zverejnené TU .


Hudobný fond, Bratislava marec 2020

Opatrenia Hudobného fondu (HF) pre prijímateľov grantov, ktorí pre epidémiu COVID-19 nemohli, alebo nemôžu zrealizovať projekt v zluvnom termíne sú zverejnené TU.


Hudobný fond, Bratislava 18.12.2020 

Oznámenie Hudobného fondu 

Od 4.1.2021 až do odvolania bude HF zatvorený pre verejnosť a nebude možný osobný kontakt. Kontakt bude možný prostredníctvom e-mailov a Slovenskej pošty. Telefonický kontakt pre verejnosť v pracovné dni od 10 00 do 13 00: 02 59207411, 0903436731 (sekretariát), 0903436730 (archív a e shop). Opatrenie sa týka všetkých súčastí HF (sekretariát HF, vydavateľstvo HF, fondová starostlivosť, predajňa Musica slovaca, notový archív...). E shop bude v prevádzke.
Ďakujeme za pochopenie.

From January 4th 2021 until further notice Hudobny fond (HF) - Music Fund Slovakia will be closed to the public and no personal contact will be possible. Contact will be possible via e-mail and Slovak Post. Phone contact for public on weekdays from 10 a.m. to 1 p.m.: +421 2 59207411, +421903436731 (secretariat), +421903436730 (archive, e shop). The measure applies to all components of HF (HF secretariat, HF publishing house, fund care, Musica slovaca store, music archive...). E shop will be in operation.
Thank you for understanding.


Hudobný fond, Bratislava 09.12.20200

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu s uzávierkou predkladania v 1. polroku 2021

Čítať ďalej


Želáme Slovensku na zdravie

Želáme Slovensku na zdravie“ je výzva, ktorú pripravili prevažne združenia a asociácie živej kultúry, no je otvorená aj ďalším organizáciám a jednotlivcom na Slovensku. Cieľom výzvy je dosiahnutie čo najrýchlejšieho a najplynulejšieho priebehu očkovania na Slovensku a najmä ponúknutie pomoci pri jeho realizácii.

Čítať ďalej


Hudobný fond, Bratislava 02.09.2020, Tlačová správa

Vyhlásenie držiteľov cien Hudobného fondu 2020 

Čítať ďalej

 


 Hudobný fond na YouTubeHudobný fond na YouTube (Videorozhovory s umelcami)

 Hudobný fond na Facebooku Hudobný fond na Facebooku

 E-shop Hudobného fondu    E-shop Hudobného fondu: www.musicaslovaca.sk