Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Fondová starostlivosť. Priama podporná činnosť | Tlačivá vyhodnotení
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Tlačivá vyhodnotení tvorivých podpôr Hudobného fondu

Vyhodnotenie je možné predložiť v elektronickej alebo v tlačenej verzii. Hudobný fond odporúča doručenie vyhodnotenia elektronickou formou.

Na vyhodnotenie tvorivej podpory použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu.

V prípade elektronického doručenia je potrebné vyhotoviť scan alebo fotografiu vyplneného tlačiva a všetkých požadovaných príloh a e mailom poslať na príslušnú e mailovú adresu:

  • mimoriadne štipendiá na tvorivé naktivity, štipendiá na tvorivé aktivity a študijné štipendiá na adresu stipendia@hf.sk,
  • granty na adresu granty@hf.sk,
  • príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov na adresu prispevkynacd@hf.sk.

V prípade doručenia v tlačenej forme vyplnené tlačivo (v 1 tlačenom vyhotovení), vrátane všetkých požadovaných príloh (v 1 tlačenom vyhotovení), je potrebné doručiť na adresu: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava. 


Správa o využití 3. Mimoriadneho štipendia na tvorivé aktivity (začiatok podávania žiadostí 29.03.2021)Správa o využití 3. Mimoriadneho štipendia na tvorivé aktivity (začiatok podávania žiadostí 29.03.2021)
Správa o využití 1. a 2. Mimoriadneho štipendia na tvorivé aktivity. Aktualizované 10.09.2020Správa o využití 1. a 2. Mimoriadneho štipendia na tvorivé aktivity. Aktualizované 10.09.2020
Správa o využití Študijného štipendia v oblasti džezovej tvorby a interpretácie. Aktualizované 2014Správa o využití Študijného štipendia v oblasti džezovej tvorby a interpretácie. Aktualizované 2014
Správa o využití Štipendia na tvorivé aktivity. Aktualizované 2014Správa o využití Štipendia na tvorivé aktivity. Aktualizované 2014
Záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie Grantu. Aktualizované 12.09.2017Záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie Grantu. Aktualizované 12.09.2017
Záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie Príspevku na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov. Aktualizované 07.10.2016Záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie Príspevku na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov. Aktualizované 07.10.2016