Hudobný fond
Prechod na navigáciu | Prechod na koniec stránky
Úvod | Fondová starostlivosť. Podporná činnosť | Tlačivá vyhodnotení
E-shop, Predaj nôt, CD, DVD Verzia pre tlač Domov

Tlačivá vyhodnotení tvorivých podpôr Hudobného fondu

 

Vyhodnotenie je možné predložiť len v tlačenej verzii. Vyhodnotenia doručené e-mailom fond neprijíma.

Na vyhodnotenie tvorivej podpory použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu:


Správa o využití študijného štipendia v oblasti džezovej tvorby a interpretácie. Aktualizované 2014Správa o využití študijného štipendia v oblasti džezovej tvorby a interpretácie. Aktualizované 2014
Správa o využití štipendia na tvorivé aktivity. Aktualizované 2014Správa o využití štipendia na tvorivé aktivity. Aktualizované 2014
Záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie grantu. Aktualizované 12.09.2017Záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie grantu. Aktualizované 12.09.2017
Záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie príspevku na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov. Aktualizované 07.10.2016Záverečné obsahové a finančné vyhodnotenie príspevku na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov. Aktualizované 07.10.2016