Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 29.03.2020)

Hudobný fond | O Hudobnom fonde

Od 16.03.2020 bude Hudobný fond (HF) zatvorený pre verejnosť a nebude možný osobný kontakt. Kontakt bude možný iba prostredníctvom e-mailov a Slovenskej pošty. Opatrenie sa týka všetkých súčastí HF (sekretariát HF, vydavateľstvo HF, fondová starostlivosť, predajňa Musica slovaca, notový archív, e shop...) a platí až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.

From March 16th, 2020 Hudobny fond (HF) - Music Fund Slovakia will be closed to the public and no personal contact will be possible. Contact will only be possible via e-mail and Slovak Post. The measure applies to all components of HF (HF secretariat, HF publishing house, fund care, Musica slovaca store, music archive, e-shop ...) and is valid until further notice. Thank you for understanding.

Telefonický kontakt pre verejnosť v pracovné dni od 10 00 do 13 00: 02 59207411.

Phone contact for public on weekdays from 10 a.m. to 1 p.m.: +421 2 59207411.

 

Hudobný fond


Hudobný fond (HF) je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch. Hlavným poslaním fondu je podporovať tvorivú činnosť v oblasti hudobného umenia. Hudobný fond vykonáva najmä tieto činnosti:

VIDEO Hudobný fond 

VIDEO Podporná činnosť Hudobného fondu

VIDEO Vydavateľstvo Hudobného fondu

VIDEO Musica Slovaca 

VIDEO Eshop Musica Slovaca

 

 


 

Hudobný fond na YouTubeHudobný fond na YouTube (Videorozhovory s umelcami)

 Hudobný fond na Facebooku Hudobný fond na Facebooku

 E-shop Hudobného fondu    E-shop Hudobného fondu: www.musicaslovaca.sk