Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 27.05.2022)

Hudobný fond | Rada Hudobného fondu

Rada Hudobného fondu

Členovia Rady Hudobného fondu vo funkčnom období 2020 - 2023

 

Ing. Peter Lipa, predseda Rady, zvolený členmi Rady, delegovaný Slovenskou jazzovou spoločnosťou

Mgr.art. Lukáš Borzík, ArtD., podpredseda Rady, zvolený členmi Rady, delegovaný Spolkom slovenských skladateľov

PhDr. Edita Bugalová, PhD., členka Rady, delegovaná Slovenskou muzikologickou asociáciou pri Slovenskej hudobnej únii

Mgr.art. Peter Nágel, ArtD., člen Rady, delegovaný Spolkom koncertných umelcov

Mgr.art. Pavel Zajáček, člen Rady, delegovaný Zväzom autorov a interpretov populárnej hudby

doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., člen Rady, menovaný riaditeľom Hudobného fondu z radov hudobných umelcov

RNDr. Matúš Jakabčic,  člen Rady, určený Štatútom fondu

 

Činnosť Rady Hudobného fondu sa riadi najmä týmito predpismi:

Zákon NR SR č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov

Štatút Hudobného fondu

Rokovací poriadok Rady Hudobného fondu


 
Rokovací poriadok Rady Hudobného fonduRokovací poriadok Rady Hudobného fondu
História - Členovia Rady 2017 - 2020História - Členovia Rady 2017 - 2020
História - Členovia Rady 2014 - 2017História - Členovia Rady 2014 - 2017
História - Členovia Rady 2011 - 2014História - Členovia Rady 2011 - 2014