Hudobný fond :: Music Fund Slovakia Medená 29, 811 02 Bratislava 1, www.hf.sk
(dátum tlače 27.01.2023)

Ceny Hudobného fondu | Udeľovanie cien 2022

Slávnostné udeľovanie cien Hudobného fondu 2022

Dňa 20. septembra 2022 sa uskutočnilo v Zichyho paláci, Ventúrska 9, Bratislava, slávnostné odovzdávanie cien Hudobného fondu 2022.

Laureáti 2022

Cena Jána Levoslava Bellu – Mgr.art. Lukáš Borzík, ArtD.
         - za dielo Missa pro pacem (pre miešaný zbor a sláčikový orchester)

Cena Frica Kafendu – Martin Krajčo
         - za výnimočné interpretačné výkony s prihliadnutím na interpretáciu diela Josepha Kaspara Mertza

Cena Jozefa Kresánka – PhDr. Lýdia Urbančíková,
         - za celoživotnú muzikologickú, redaktorskú, publikačnú a dramaturgickú činnosť s prihliadnutím na vytváranie hudobno-dokumentačnej databázy Košíc a východoslovenského regiónu

Cena Ladislava Martoníka – Dávid Hodek
         - za dlhodobé kvalitné interpretačné výkony na domácej a zahraničnej scéne s prihliadnutím na producentskú činnosť

Cena Pavla Tonkoviča – Mgr. Milan Rendoš
         - za dlhodobú regionálnu i celoslovenskú pôsobnosť v oblasti folklóru, za interpretačnú a autorskú tvorbu

Cena Karola Pádivého – Ing. Peter Feder
         - za rozvoj dychovej hudby na Slovensku a za tvorbu a prezentáciu dychovej hudby malokarpatského regiónu

Cena Gejzu Dusíka – Gabriel Dušík
         - za hudbu k pôvodnému slovenskému muzikálu Jánošík,
         s prihliadnutím na dlhoročnú autorskú činnosť pri tvorbe úspešných muzikálov a piesní v populárnej hudbe

Ceny každoročne udeľuje RADA Hudobného fondu za významné diela a výkony, ako aj za dlhoročný prínos v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu, dychovej a populárnej hudby. S cenou súvisí aj finančná odmena 1000,- Eur pre každého laureáta. Ceny sa uhrádzajú z prostriedkov Hudobného fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností, po ktorých nesú názov, ani príjmami z nadácii alebo iných zdrojov.


 
Ceny HF 2022Ceny HF 2022