Logo Hudobný fond

Riaditeľ Hudobného fondu

Riaditeľ je štatutárnym zástupcom a výkonným orgánom Hudobného fondu, zastupuje fond navonok, koná v jeho mene a rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ rozhodovanie o nich nie je výlučne v právomoci Rady. Pôsobnosť riaditeľa je určená zákonom a štatútom fondu.

Rada Hudobného fondu na svojom zasadnutí dňa 13. októbra 2010 vo verejnom hlasovaní zvolila RNDr. Matúša Jakabčica za riaditeľa Hudobného fondu s účinnosťou od 1. januára 2011.

RNDr. Matúš Jakabčic, riaditeľ Hudobného fondu

Foto: Jena Šimková

RNDr. Matúš Jakabčic, riaditeľ Hudobného fondu

Ukončené vzdelanie

Zamestnania

Funkcie

Hudobná prax

Matúš Jakabčic pôsobí ako skladateľ, aranžér, gitarista, producent a pedagóg.

Počas svojej kariéry Jakabčic spolupracoval ako skladateľ, aranžér alebo interpret s mnohými poprednými domácimi ako aj medzinárodnými hudobnými telesami a sólistami (Greg Hopkins Big Band, Euro Jazz Big Band, Central European Jazz Connection, Budapest Jazz Orchestra, A/SK, European Jazz Youth Orchestra, Orchester Gustáva Broma, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Moyzesovo kvarteto, Štepán Markovič Saxtet, TOST, TOČR, Esprit band, Bassfriends, Ľ. Šrámek + 5 reasons, LuboSSramek & East European Artsemble, Greg Hopkins, Harry Sokal, Gabriel Jonáš, Juraj Bartoš ...). Sám viedol/vedie niekoľko zoskupení (M. Jakabčic CZ-SK Big Band, M. Jakabčic Tentet, Robo Opatovský 13 Piece Swing and Latin band, Stop Time, Bee Connection, Madhouse, M. Jakabčic Quartet, EU Big Band...).

Ako autora/aranžéra a/alebo interpreta ho môžeme počuť na viac ako 20 jazzových CD domácich a zahraničných vydavateľstiev. Jakabčic účinkoval na festivaloch a koncertoch takmer po celej Európe, v USA, Izraeli, Alžíri a na Kube. V r. 1988 získal so skupinou Stop Time 1. cenu na Medzinárodnom jazzovom festivale v Karlových Varoch, v r. 1993 získal cenu L.Martoníka udeľovanú Hudobným fondom ako jazzman roka.

Zložil a dirigoval hudbu pre muzikál Abbé Prevosta Umrieť pre krásu, je autorom mnohých skladieb pre rôzne obsadenia, napísal hudbu k trom televíznym inscenáciám, aranžoval kompletný program pre Big band a rakúsku vokálnu skupinu „Swing Sisters", muzikál Niekto to rád horúce (Sugar). Je autorom niekoľkých skladieb pre symfonický orchester a jazzový kvintet, najrozsiahlejším dielom spomedzi nich je cca 45-minútová skladba „Between 2 Worlds", ktorá vznikla na objednávku Štátnej filharmónie Košice. Najnovším prírastkom jeho tvorby je skladba „Jesenné Trblietanie" pre Štátny komorný orchester Žilina a jazzový septet, ktorá vznikla na objednávku festivalového výboru Bratislavských hudobných slávností v roku 2010.


HORE

Hudobný fond

Medená 29
811 02 Bratislava 1

KONTAKTY

Tel.: +421 (2) 59207 411
E-mail: sekretariat@hf.sk
Web: www.hf.sk
E-shop: www.musicaslovaca.sk

Sledujte nás

Informácie a dokumenty


Hudobný fond © 2023