Logo Hudobný fond

Rozhodnutia Rady Hudobného fondu

Rozhodnutia Rady o žiadostiach podaných na základe výziev a správach o využití štipendia Hudobný fond zverejňuje na stránke Rozhodnutia Rady po ukončení hodnotiaceho procesu (približne 6 týždňov od posledného dňa uzávierky výzvy). Rada Hudobného fondu svoje rozhodnutia nezdôvodňuje. Žiadatelia budú o rozhodnutiach Rady informovaní písomne. Žiadateľom fond zašle spolu s oznámením aj podrobné informácie o čerpaní podpory.

Prečítajte si Všeobecné informácie pre žiadateľov a prijímateľov tvorivých podpôr Hudobného fondu.


HORE

Hudobný fond

Medená 29
811 02 Bratislava 1

KONTAKTY

Tel.: +421 (2) 59207 411
E-mail: sekretariat@hf.sk
Web: www.hf.sk
E-shop: www.musicaslovaca.sk

Sledujte nás

Informácie a dokumenty


Hudobný fond © 2023