Logo Hudobný fond

Tlačivá

Tlačivá žiadostí o poskytnutie tvorivých podpôr Hudobného fondu

Tlačivá vyhodnotení tvorivých podpôr Hudobného fondu

Tlačivá pre zúčtovanie príspevkov pre Hudobný fond podľa zákona


HORE

Hudobný fond

Medená 29
811 02 Bratislava 1

KONTAKTY

Tel.: +421 (2) 59207 411
E-mail: sekretariat@hf.sk
Web: www.hf.sk
E-shop: www.musicaslovaca.sk

Sledujte nás

Informácie a dokumenty


Hudobný fond © 2023