Logo Hudobný fond

Tlačivá vyhodnotení

Tlačivá vyhodnotení tvorivých podpôr Hudobného fondu

Vyhodnotenie je možné predložiť v elektronickej alebo v tlačenej verzii. Hudobný fond odporúča doručenie vyhodnotenia elektronickou formou.

Na vyhodnotenie tvorivej podpory použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu.

V prípade elektronického doručenia je potrebné vyhotoviť scan alebo fotografiu vyplneného tlačiva a všetkých požadovaných príloh a e mailom poslať na príslušnú e mailovú adresu:

V prípade doručenia v tlačenej forme vyplnené tlačivo (v 1 tlačenom vyhotovení), vrátane všetkých požadovaných príloh (v 1 tlačenom vyhotovení), je potrebné doručiť na adresu: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava. 


HORE

Hudobný fond

Medená 29
811 02 Bratislava 1

KONTAKTY

Tel.: +421 (2) 59207 411
E-mail: sekretariat@hf.sk
Web: www.hf.sk
E-shop: www.musicaslovaca.sk

Sledujte nás

Informácie a dokumenty


Hudobný fond © 2023