Logo Hudobný fond

Udeľovanie cien

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2019

Späť

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2019

Dňa 12. septembra 2019 o 14.00 hod. sa uskutoční v Zichyho paláci, Ventúrska 9, Bratislava slávnostné odovzdávanie cien Hudobného fondu 2019

Ceny každoročne udeľuje Rada Hudobného fondu za významné diela a výkony, ako aj za dlhoročný prínos v oblasti hudby. Ceny sa uhrádzajú z prostriedkov fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností, po ktorých nesú názov, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov.

Laureáti 2019

Cena Jána Levoslava Bellu - Matej Sloboda za skladbu Rhytmus.Diagonale
Cena Frica Kafendu - Ronald Šebesta za vynikajúce interpretačné výkony s prihliadnutím na výnimočnú CD nahrávku Classic Malts
Cena Jozefa Kresánka - Zuzana Martináková za významnú, dlhoročnú muzikologickú, organizátorskú a hudobno-pedagogickú činnosť a za vedeckú prezentáciu slovenskej hudby doma i v zahraničí
Cena Ladislava Martoníka - Erik Rothenstein za originálny kompozičný a aranžérsky prínos do domácej jazzovej scény
Cena Pavla Tonkoviča - Igor Bázlik za mimoriadny osobnostný prínos vo sfére folklórneho umenia, najmä za kompozičnú tvorbu
Cena Karola Pádivého - Michal Galovec pri príležitosti životného jubilea 80 rokov, za celoživotné zanietené rozvíjanie dychovej hudby na Slovensku a jej propagáciu doma i v zahraničí
Cena Gejzu Dusíka - Igor Timko za úspešnú pôvodnú piesňovú tvorbu

V médiách napísali:

Hudobný fond udelil ceny

Hudobný fond ocenil osobnosti za rok 2019. Jednou z nich je aj Igor Timko

Cenu Ladislava Martoníka 2019 za jazz získal ...  

 

Fotografie: Bratislava, Zichyho palác, 12. septembra 2019, Autor: Jena Šimková

Fotogaléria

Späť na Udeľovanie cien

Súvisiace stránky

Ocenení


HORE

Hudobný fond

Medená 29
811 02 Bratislava 1

KONTAKTY

Tel.: +421 (2) 59207 411
E-mail: sekretariat@hf.sk
Web: www.hf.sk
E-shop: www.musicaslovaca.sk

Sledujte nás

Informácie a dokumenty


Hudobný fond © 2024