Logo Hudobný fond

Udeľovanie cien

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2015

Späť

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2015

Laureáti cien HF 2015, zľava Miloslav Suchomel, Milan Paľa, Pavol Polák, Hana Kyseľová, Michal Bróska, Peter Martinček. Foto: Jena Šimková,

Bratislava, Zichyho palác, 24. septembra 2015

VIDEO zo slávnostného udeľovania cien Hudobného fondu 2015

Predstavitelia Hudobného fondu vo štvrtok 24. septembra 2015 o 14.00 v Zichyho paláci v Bratislave na slávnostnom odovzdávaní udelili ceny Hudobného fondu 2015.

Ocenenými tento rok sú hudobný skladateľ Peter Martinček, huslista Milan Paľa, muzikológ Pavol Polák, saxofonista Miloslav Suchomel, folkloristka Hana Kyseľová a dirigent dychovej hudby Michal Bróska.

Hudobný fond udeľuje ročne 6 cien za výnimočné tvorivé a interpretačné výkony alebo celoživotný prínos v oblasti hudby. Ceny boli založené na pamiatku významných slovenských hudobných umelcov v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby.

O udelení cien rozhoduje Rada Hudobného fondu. Návrhy na udelenie cien predkladajú Rade profesijné občianske združenia a odborné komisie Hudobného fondu. Finančné odmeny vo výške 1 000 € sa uhrádzajú z prostriedkov Hudobného fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností podľa ktorých sú nazvané, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov.

Ceny a laureáti

Cena Jána Levoslava Bellu - Peter Martinček za Symfóniu č. 4 In memoriam M. R. Štefánik,

Cena Frica Kafendu - Milan Paľa za vynikajúce interpretačné výkony a nahrávky kompletných diel pre sólové husle od slovenských skladateľov na piatich dvojalbumoch,

Cena Jozefa Kresánka - Pavol Polák za celoživotné muzikologické dielo a mimoriadny prínos do slovenskej a európskej hudobnej historiografie,

Cena Ladislava Martoníka - Miloslav Suchomel za výrazný interpretačný a kompozičný prínos na slovenskej jazzovej scéne,

Cena Pavla Tonkoviča - Hana Kyseľová za dlhoročnú umelecko-tvorivú interpretačnú, pedagogickú a publikačnú činnosť v oblasti hudobného folklóru,

Cena Karola Pádivého - Michal Bróska za dlhoročnú dirigentskú a pedagogickú prácu v prospech rozvoja veľkých dychových orchestrov.

Profily osobností

Peter MartinčekMilan PaľaPavol PolákMilo SuchomelHana KyseľováMichal Bróska

Fotogaléria

Laureáti cien HF 2015, zľava Miloslav Suchomel, Milan Paľa, Pavol Polák, Hana Kyseľová, Michal Bróska, Peter Martinček. Foto: Jena Šimková,

Laureáti cien HF 2015, zľava Miloslav Suchomel, Milan Paľa, Pavol Polák, Hana Kyseľová, Michal Bróska, Peter Martinček. Foto: Jena Šimková,

Späť na Udeľovanie cien

Súvisiace stránky

Ocenení


HORE

Hudobný fond

Medená 29
811 02 Bratislava 1

KONTAKTY

Tel.: +421 (2) 59207 411
E-mail: sekretariat@hf.sk
Web: www.hf.sk
E-shop: www.musicaslovaca.sk

Sledujte nás

Informácie a dokumenty


Hudobný fond © 2023