Udeľovanie cien

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2021

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2021

Zľava: Igor Čelko, Katarína Turnerová, Pavel Zajáček, Miriam Kubandová, Vladimír Dianiška. Foto: Jena Šimková

Dňa 21. septembra 2021 sa uskutočnilo v Zichyho paláci, Ventúrska 9, Bratislava slávnostné odovzdávanie cien Hudobného fondu 2021.

Laureáti 2021

Cena Jána Levoslava Bellu Stanislav Pristáš, za dielo 2035 pre symfonický orchester
Cena Frica Kafendu Katarína Turnerová, za album Canto Amoroso – Katarína Turnerová hrá Milana Nováka
Cena Jozefa Kresánka prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc., za celoživotné muzikologické dielo, významný prínos v oblasti hudobnej teórie a historiografie
Cena Ladislava Martoníka Igor Čelko, za významnú umeleckú činnosť v oblasti tradičného jazzu doma a v zahraničí, najmä v období 60. rokov a 20. storočia
Cena Pavla Tonkoviča Mgr. Miriam Kubandová, za významný prínos k rozvoju slovenského folklóru
Cena Karola Pádivého Vladimír Dianiška, za významný prínos v rozvoji dychovej hudby na Slovensku a za tvorivú prácu s deťmi a mládežou
Cena Gejzu Dusíka Mgr. art. Pavel Zajáček, za významnú činnosť v oblasti populárnej hudby a iných žánrov

Ceny každoročne udeľuje Rada Hudobného fondu za významné diela a výkony, ako aj za dlhoročný prínos v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu, dychovej a populárnej hudby. S cenou súvisí aj finančná odmena vo výške 1000 Eur pre každého laureáta. Ceny sa uhrádzajú z prostriedkov Hudobného fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností, po ktorých nesú názov, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov.

Fotogaléria