Udeľovanie cien

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2012

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2012

V stredu 26. septembra 2012 v Zichyho paláci v Bratislave členovia Rady Hudobného fondu odovzdali Ceny Hudobného fondu 2012 za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby.


■ Cena Jána Levoslava Bellu - Miro Bázlik za celoživotné dielo ■ Cena Frica Kafendu - Miloš Valent za vynikajúce interpretačné výkony a výrazný prínos k autentickej interpretácii v oblasti starej hudby ■ Cena Jozefa Kresánka - Melánia Puškášová za dlhoročné profesionálne tvorivé sprístupňovanie súčasnej slovenskej hudobnej tvorby najmä v tematických reláciách Slovenského rozhlasu ■ Cena Ladislava Martoníka - Jozef Döme za inštrumentálne výkony a dlhoročnú aktivitu v džezovej tvorbe ■ Cena Pavla Tonkoviča - Marian Plavec za dlhoročnú umeleckú činnosť v oblasti hudobného folklóru s osobitným prihliadnutím na zostavenie a vydanie publikácie Svetozár Stračina Spomienky na hudobného skladateľa ■ Cena Karola Pádivého - Miloslav Hlaváček za dlhodobé zanietené rozvíjanie dychovej hudby na Slovensku a celoživotnú skladateľskú, aranžérsku i notografickú prácu v jej prospech

Fotogaléria