Udeľovanie cien

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2020

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2020

Hudobný fond, Bratislava 02.09.2020, Tlačová správa

Ceny fondu každoročne udeľuje Rada Hudobného fondu za významné diela a výkony, ako aj za dlhoročný prínos v oblasti hudby. Ceny sa uhrádzajú z prostriedkov fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností, po ktorých nesú názov, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov.

Laureáti 2020

Cena Jána Levoslava Bellu - Adrián Demoč za orchestrálne dielo Neha

Cena Frica Kafendu - Tomáš Šelc za vynikajúce interpretačné výkony doma i v zahraničí

Cena Jozefa Kresánka - Jana Bartová za hodnotné vedecké výsledky muzikologického výskumu v oblasti historiografie starších európskych a slovenských hudobných dejín, organológie a hudobnej ikonografie s osobitným zreteľom na výskumný projekt Hudba v Bratislave

Cena Ladislava Martoníka - Peter Solárik za kvalitné inštrumentálne výkony s prihliadnutím na propagáciu jazzu a pedagogickú činnosť 

Cena Pavla Tonkoviča - Rudolf Patrnčiak za výnimočný interpretačný a organizátorský prínos v oblasti folklórneho umenia na Slovensku i v zahraničí

Cena Karola Pádivého - Róbert Novák za osobný prínos pre rozvoj dychovej hudby na Slovensku, za množstvo úprav skladieb pre malé i veľké dychové hudby a za hudobno-pedagogickú činnosť

Cena Gejzu Dusíka - Ľubomír Belák za autorský a interpretačný vklad do slovenskej populárnej hudby

 

Napísali v médiách:

TASR, 4. septembra 2020 19:12

Výnimoční hudobníci ocenení, získali cenu Hudobného fondu
Čítať ďalej na teraz.sk