Udeľovanie cien

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2017

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2017

Bratislava, Zichyho palác, Ventúrska 9, 3. októbra 2017

 

Na slávnostnom ceremoniáli v Zichyho paláci v Bratislave v utorok 3. októbra 2017 o 14.00 členovia Rady Hudobného fondu vyhlásili tohtoročných laureátov cien, ktoré udeľuje Hudobný fond. Hudobný fond udeľuje ročne 6 cien v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby.

Laureáti

Cena Jána Levoslava Bellu - hudobný skladateľ Vladimír Bokes za skladbu Missa posoniensis, op. 55.

Cena Frica Kafendu - koncertný organista Marek Vrábel za výnimočné interpretačné výkony a sústavnú prezentáciu slovenskej organovej tvorby doma i v zahraničí.

Cena Jozefa Kresánka - hudobná teoretička a pedagogička Tatiana Pirníková za publikáciu Umelec a intelektuál v zrkadle času, ako objektívne faktografické spracovanie osobnosti a procesov vývoja hudobného života 2. polovice 20. storočia na Slovensku.

Cena Ladislava Martoníka - jazzová speváčka Hanka Gregušová za vynikajúce interpretačné výkony.

Cena Pavla Tonkoviča - huslista, folklorista a zberateľ ľudových piesní Ondrej Molota za mimoriadny celoživotný prínos pre folklórne umenie na Slovensku a v zahraničí.

Cena Karola Pádivého - skladateľ a dirigent dychovej hudby Pavel Šianský za dlhoročnú úspešnú skladateľskú, dirigentskú a pedagogickú prácu pre rozvoj dychovej hudby na Slovensku, laureátstvo v autorských súťažiach Novomestská nota a množstvo kompozícií pre dychové hudby na Slovensku.

Fotogaléria