Udeľovanie cien

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2016

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2016

Na fotke zľava Michal Krška, syn skladateľa Pavla Kršku, skladateľ a dirigent Ivan Šmatlák, sopranistka Eva Šušková, Katarína Palúchová, manželka huslistu Stanislava Palúcha, muzikologička Janka Petőczová a folklorista Pavol Kužma. Foto: Jena Šimková

Bratislava, Zichyho palác, 20. septembra 2016

Pozrite si video zo slávnostného udeľovania cien Hudobného fondu 2016. 

Na slávnostnom ceremoniáli v Zichyho paláci v Bratislave v utorok 20. septembra 2016 o 14.00 členovia Rady Hudobného fondu vyhlásili tohtoročných laureátov cien, ktoré udeľuje Hudobný fond.

Tradícia založená v roku 1963 sa pôvodne týkala iba cien za hudobné dielo a koncertné umenie. Neskôr pribudli aj ceny v ďalších hudobných žánroch. Od roku 1991 Hudobný fond udeľuje ročne 6 cien v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby.

Laureáti 2016

Cena Jána Levoslava Bellu - Pavol Krška za celoživotné dielo v oblasti duchovnej tvorby,

Cena Frica Kafendu - Eva Šušková za vynikajúce interpretačné výkony s prihliadnutím na CD nahrávku secret VOICE,

Cena Jozefa Kresánka - Janka Petőczová za knižné dielo Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša ako výrazný príspevok k uchovávaniu a sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva Slovenska,

Cena Ladislava Martoníka - Stanislav Palúch za dlhoročné presvedčivé inštrumentálne výkony a štýlovú a žánrovú pestrosť,

Cena Pavla Tonkoviča - Pavol Kužma za dlhoročnú interpretačnú, zberateľskú a výskumnú činnosť v oblasti hudobného folklóru,

Cena Karola Pádivého - Ivan Šmatlák za dlhoročnú a úspešnú skladateľskú, dirigentskú a pedagogickú prácu pre rozvoj Dychovej hudby Nadličanka z Nadlíc.

Profily osobností

hudobný skladateľ Pavol Krška, sopranistka Eva Šušková, muzikologička Janka Petőczová, huslista v oblasti vážnej hudby, džezu a folklóru Stanislav Palúch, folklorista Pavol Kužma, skladateľ a dirigent dychovej hudby Ivan Šmatlák

 

V médiách napísali:

Odborná porota rozhodla: laureáti cien Hudobného fondu sú známi

21.9.2016 00:07 | zdroj: TA3 | zdroj foto: TASR/Andrej Galica
Sopranistka, huslista, folklorista, muzikologička a dvaja skladatelia. To sú aktuálni laureáti cien Hudobného fondu. O ich udeľovaní každoročne rozhoduje rada Hudobného fondu.

Fotogaléria