Udeľovanie cien

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2015

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2015

Laureáti cien HF 2015, zľava Miloslav Suchomel, Milan Paľa, Pavol Polák, Hana Kyseľová, Michal Bróska, Peter Martinček. Foto: Jena Šimková,

Bratislava, Zichyho palác, 24. septembra 2015

VIDEO zo slávnostného udeľovania cien Hudobného fondu 2015

Predstavitelia Hudobného fondu vo štvrtok 24. septembra 2015 o 14.00 v Zichyho paláci v Bratislave na slávnostnom odovzdávaní udelili ceny Hudobného fondu 2015.

Ocenenými tento rok sú hudobný skladateľ Peter Martinček, huslista Milan Paľa, muzikológ Pavol Polák, saxofonista Miloslav Suchomel, folkloristka Hana Kyseľová a dirigent dychovej hudby Michal Bróska.

Hudobný fond udeľuje ročne 6 cien za výnimočné tvorivé a interpretačné výkony alebo celoživotný prínos v oblasti hudby. Ceny boli založené na pamiatku významných slovenských hudobných umelcov v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby.

O udelení cien rozhoduje Rada Hudobného fondu. Návrhy na udelenie cien predkladajú Rade profesijné občianske združenia a odborné komisie Hudobného fondu. Finančné odmeny vo výške 1 000 € sa uhrádzajú z prostriedkov Hudobného fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností podľa ktorých sú nazvané, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov.

Ceny a laureáti

Cena Jána Levoslava Bellu - Peter Martinček za Symfóniu č. 4 In memoriam M. R. Štefánik,

Cena Frica Kafendu - Milan Paľa za vynikajúce interpretačné výkony a nahrávky kompletných diel pre sólové husle od slovenských skladateľov na piatich dvojalbumoch,

Cena Jozefa Kresánka - Pavol Polák za celoživotné muzikologické dielo a mimoriadny prínos do slovenskej a európskej hudobnej historiografie,

Cena Ladislava Martoníka - Miloslav Suchomel za výrazný interpretačný a kompozičný prínos na slovenskej jazzovej scéne,

Cena Pavla Tonkoviča - Hana Kyseľová za dlhoročnú umelecko-tvorivú interpretačnú, pedagogickú a publikačnú činnosť v oblasti hudobného folklóru,

Cena Karola Pádivého - Michal Bróska za dlhoročnú dirigentskú a pedagogickú prácu v prospech rozvoja veľkých dychových orchestrov.

Profily osobností

Peter MartinčekMilan PaľaPavol PolákMilo SuchomelHana KyseľováMichal Bróska

Fotogaléria