Výzvy 2022

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu s uzávierkou predkladania v 2. polroku 2022

Hudobný fond, Bratislava 21.09.2022

Pred podaním žiadosti oboznámte sa s dokumentmi a postupmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu. Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu Tlačivá žiadostí.

Forma podporyPosledný deň odovzdania žiadosti
Prémie za hudobné diela v oblasti vážnej hudby Hudobný fond v 2. polroku 2022 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.
Prémie v oblasti populárnej hudby Hudobný fond v 2. polroku 2022 neprijíma žiadosti o túto formu podpory. 
Prémie za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby Hudobný fond v 2. polroku 2022 neprijíma žiadosti o túto formu podpory. 
Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby  25.10.2022 - uzavreté
Prémie za publicistickú tvorbu vo všetkých tvorivých oblastiach, ktorá bola vydaná alebo iným spôsobom šírená. 25.10.2022 - uzavreté
Ceny Hudobného fondu na súťažiach vo všetkých tvorivých oblastiach Hudobný fond v 2. polroku 2022 neprijíma žiadosti o túto formu podpory. 
Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie Hudobný fond v 2. polroku 2022 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.
Štipendiá na tvorivé aktivity vo všetkých tvorivých oblastiach (podporuje účasť na súťažiach, kurzoch, festivaloch, a pod., nepodporuje zahraničné štúdium, nepodporuje napísanie, naštudovanie a uvedenie diela, resp. organizovanie koncertov) Hudobný fond v 2. polroku 2022 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.
Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01.01.2023 do 30.06.2023 vo všetkých tvorivých oblastiach. Koniec realizácie projektu nie je limitovaný kalendárnym rokom. 25.10.2022 - uzavreté
Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby Hudobný fond v 2. polroku 2022 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.