Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory s uzávierkou predkladania v 1. polroku 2023.

09.02.2023

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu s uzávierkou v 1. polroku 2023 sú zverejnené TU

Zomrel Peter Hochel

29.03.2023

Dňa 28.03.2023 zomrel skladateľ a pedagóg

PaedDr., Mgr.art. Peter Hochel, PhD.

Česť jeho pamiatke!

 

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory HF s uzávierkou predkladania v 2. polroku 2022.

22.09.2022

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobn0ho fondu s uzávierkou v 2.polroku 2022 sú zverejnené tu.

Zobraziť všetky