Logo Hudobný fond

Hudobný fond – OZNAMY

Nové Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu.

15.02.2024

Rada Hudobného fondu dňa 14.02.2024 schválila nové Zásady podpornej činnosti (ďalej len ZPČ) účinné od 15.02.2024, ktorými sa riadi priama podporná činnosť Hudobného fondu.

Jedinou zmenou oproti ZPČ platným do 14.02.2024 sa týka Cien Hudobného fondu na súťažiach, článok 24 ZPČ - skracuje sa doba doručenia žiadosti pred termínom konania súťaže zo 4 mesiacov na 2 mesiace.

Staré znenie článku 24 ZPČ: Žiadosť o udelenie ceny Hudobného fondu na súťaži je potrebné doručiť Hudobnému fondu najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže.

Nové znenie článku 24 ZPČ: Žiadosť o udelenie ceny Hudobného fondu na súťaži je potrebné doručiť Hudobnému fondu najneskôr 2 mesiace pred termínom konania súťaže.

Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory.

31.01.2024

Aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory nájdete tu.

Upozornenie.

Uzávierka predkladania žiadostí o granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01.07.2024 do 31.12.2024, je 18.04.2024.

Uzávierka predkladania žiadostí o prémie vo všetkých oblastiach je 21.03.2024.

Informácia k 3. mimoriadnemu štipendiu na tvorivé aktivity.

20.05.2021

Zobraziť viac

Postupy pri podávaní Správy o využití mimoriadneho štipendia

07.10.2020

Postupy pri podávaní Správy o využití 1. a 2. Mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu sú zverejnené TU .

ZOBRAZIT_VSETKY

E-shop

E/shop Hudobného fondu MusicaSlovaca

Podporná činnosť

Budova Hudobného fondu

Ceny Hudobného fondu

Ceny Hudobného fondu

Youtube HF

Youtube kanál HF
HORE

Hudobný fond

Medená 29
811 02 Bratislava 1

KONTAKTY

Tel.: +421 (2) 59207 411
E-mail: sekretariat@hf.sk
Web: www.hf.sk
E-shop: www.musicaslovaca.sk

Sledujte nás

Informácie a dokumenty


Hudobný fond © 2024