Logo Hudobný fond

Udeľovanie cien

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2022

Späť

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2022

Zľava: Gabriel Dušík, Dávid Hodek, Peter Feder, Lýdia Urbančíková, Lukáš Borzík, Milan Rendoš, Martin Krajčo; Foto: Jena Šimková

Dňa 20. septembra 2022 sa uskutočnilo v Zichyho paláci, Ventúrska 9, Bratislava, slávnostné odovzdávanie cien Hudobného fondu 2022.

Laureáti 2022

Cena Jána Levoslava Bellu – Mgr.art. Lukáš Borzík, ArtD.
         - za dielo Missa da pacem (pre miešaný zbor a sláčikový orchester)

Cena Frica Kafendu – Martin Krajčo
         - za výnimočné interpretačné výkony s prihliadnutím na interpretáciu diela Josepha Kaspara Mertza

Cena Jozefa Kresánka – PhDr. Lýdia Urbančíková,
         - za celoživotnú muzikologickú, redaktorskú, publikačnú a dramaturgickú činnosť s prihliadnutím na vytváranie hudobno-dokumentačnej databázy Košíc a východoslovenského regiónu

Cena Ladislava Martoníka – Dávid Hodek
         - za dlhodobé kvalitné interpretačné výkony na domácej a zahraničnej scéne s prihliadnutím na producentskú činnosť

Cena Pavla Tonkoviča – Mgr. Milan Rendoš
         - za dlhodobú regionálnu i celoslovenskú pôsobnosť v oblasti folklóru, za interpretačnú a autorskú tvorbu

Cena Karola Pádivého – Ing. Peter Feder
         - za rozvoj dychovej hudby na Slovensku a za tvorbu a prezentáciu dychovej hudby malokarpatského regiónu

Cena Gejzu Dusíka – Gabriel Dušík
         - za hudbu k pôvodnému slovenskému muzikálu Jánošík,
         s prihliadnutím na dlhoročnú autorskú činnosť pri tvorbe úspešných muzikálov a piesní v populárnej hudbe

Ceny každoročne udeľuje RADA Hudobného fondu za významné diela a výkony, ako aj za dlhoročný prínos v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu, dychovej a populárnej hudby. S cenou súvisí aj finančná odmena 1000,- Eur pre každého laureáta. Ceny sa uhrádzajú z prostriedkov Hudobného fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností, po ktorých nesú názov, ani príjmami z nadácii alebo iných zdrojov.

Ceny Hudobného fondu 2022

Fotogaléria

Zľava: Gabriel Dušík, Dávid Hodek, Peter Feder, Lýdia Urbančíková, Lukáš Borzík, Milan Rendoš, Martin Krajčo;            Foto: Jena Šimková

Zľava: Gabriel Dušík, Dávid Hodek, Peter Feder, Lýdia Urbančíková, Lukáš Borzík, Milan Rendoš, Martin Krajčo; Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Foto: Jena Šimková

Späť na Udeľovanie cien

Súvisiace stránky

Ocenení


HORE

Hudobný fond

Medená 29
811 02 Bratislava 1

KONTAKTY

Tel.: +421 (2) 59207 411
E-mail: sekretariat@hf.sk
Web: www.hf.sk
E-shop: www.musicaslovaca.sk

Sledujte nás

Informácie a dokumenty


Hudobný fond © 2024