Logo Hudobný fond

Udeľovanie cien

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2020

Späť

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2020

Hudobný fond, Bratislava 02.09.2020, Tlačová správa

Ceny fondu každoročne udeľuje Rada Hudobného fondu za významné diela a výkony, ako aj za dlhoročný prínos v oblasti hudby. Ceny sa uhrádzajú z prostriedkov fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností, po ktorých nesú názov, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov.

Laureáti 2020

Cena Jána Levoslava Bellu - Adrián Demoč za orchestrálne dielo Neha

Cena Frica Kafendu - Tomáš Šelc za vynikajúce interpretačné výkony doma i v zahraničí

Cena Jozefa Kresánka - Jana Bartová za hodnotné vedecké výsledky muzikologického výskumu v oblasti historiografie starších európskych a slovenských hudobných dejín, organológie a hudobnej ikonografie s osobitným zreteľom na výskumný projekt Hudba v Bratislave

Cena Ladislava Martoníka - Peter Solárik za kvalitné inštrumentálne výkony s prihliadnutím na propagáciu jazzu a pedagogickú činnosť 

Cena Pavla Tonkoviča - Rudolf Patrnčiak za výnimočný interpretačný a organizátorský prínos v oblasti folklórneho umenia na Slovensku i v zahraničí

Cena Karola Pádivého - Róbert Novák za osobný prínos pre rozvoj dychovej hudby na Slovensku, za množstvo úprav skladieb pre malé i veľké dychové hudby a za hudobno-pedagogickú činnosť

Cena Gejzu Dusíka - Ľubomír Belák za autorský a interpretačný vklad do slovenskej populárnej hudby

 

Napísali v médiách:

TASR, 4. septembra 2020 19:12

Výnimoční hudobníci ocenení, získali cenu Hudobného fondu
Čítať ďalej na teraz.sk 

Späť na Udeľovanie cien

Súvisiace stránky

Ocenení


HORE

Hudobný fond

Medená 29
811 02 Bratislava 1

KONTAKTY

Tel.: +421 (2) 59207 411
E-mail: sekretariat@hf.sk
Web: www.hf.sk
E-shop: www.musicaslovaca.sk

Sledujte nás

Informácie a dokumenty


Hudobný fond © 2024