Oznamy

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory s uzávierkou predkladania v 1. polroku 2023.

09.02.2023

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobného fondu s uzávierkou v 1. polroku 2023 sú zverejnené TU

Nové Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu.

12.04.2022

Rada Hudobného fondu na svojom zasadnutí dňa 12.04.2022 schválila nové Zásady podpornej činnosti účinné od 25.04.2022, ktorými sa riadi priama podporná činnosť Hudobného fondu.

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory HF s uzávierkou predkladania v 2. polroku 2022.

22.09.2022

Výzvy na predkladanie žiadostí o tvorivé podpory Hudobn0ho fondu s uzávierkou v 2.polroku 2022 sú zverejnené tu.

Zmeny v podávaní žiadostí.

17.02.2021

Vzhľadom na pandémiu spôsobenú ochorením COVID-19 Hudobný fond umožňuje od 17.02.2021 podávanie všetkých žiadostí o niektorú z foriem podpornej činnosti aj elektronickou formou.

Zobraziť viac

Postupy pri podávaní Správy o využití mimoriadneho štipendia

07.10.2020

Postupy pri podávaní Správy o využití 1. a 2. Mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu sú zverejnené TU .

Opatrenia Hudobného fondu (HF) pre prijímateľov grantov, ktorí pre epidémiu COVID-19 ...

01.03.2020

Opatrenia Hudobného fondu (HF) pre prijímateľov grantov, ktorí pre epidémiu COVID-19 nemohli alebo nemôžu zrealizovať projekt v zmluvnom termíne sú zverejnené TU.