Vydavateľstvo

Vydavateľstvo Hudobného fondu je zamerané na vydávanie notových materiálov a výrobu zvukových záznamov slovenských autorov a koncertných umelcov.

V oblasti vydávania notových materiálov zabezpečuje Hudobný fond digitálnu sadzbu nôt, technickú redakciu a výrobu edičných titulov hudobných diel súčasných slovenských skladateľov. Slovenským autorom tak Hudobný fond vydáva ich diela v tlačenej podobe, čo umožňuje hudobným telesám ich uvádzanie.

Katalóg notových materiálov na prenájom je tu:

https://www.musicaslovaca.sk/index.php?route=product/category&path=62_64 

Katalóg notových materiálov na predaj je tu:

https://www.musicaslovaca.sk/index.php?route=product/category&path=62_63 

Výroba CD nosičov poskytuje hlavným protagonistom a autorom diel veľmi potrebný prezentačný materiál. Hudobný fond týmto zároveň pomáha mapovať slovenskú hudobnú scénu v oblasti vážnej hudby a jazzu a vytvára obsiahly audio archív.

Katalóg CD nosičov je tu:

https://www.musicaslovaca.sk/index.php?route=product/category&path=65