Notový archív

Notový archív

Notový archív patrí medzi významnú súčasť slovenskej hudobnej kultúry a jeho hlavnou náplňou a aktivitou je uchovávanie notových materiálov a matríc novovzniknutých hudobných titulov z produkcie vlastného Vydavateľstva a taktiež rekonštrukcia, uchovávanie matríc starších hudobných titulov a ich prevádzka. Orchestrálne materiály slovenských hudobných autorov zastúpené Vydavateľstvom Hudobného fondu majú svojich stálych odberateľov a prenajíma notové materiály na verejnú prezentáciu vybraných diel slovenským aj zahraničným orchestrálnym telesám, divadelným súborom, hudobným školám a rôznym iným inštitúciám, a to najmä pre koncertné predstavenia, rozhlasové nahrávky, resp. nahrávky na zvukové nosiče.

Archívny fond hudobnín a hudobných tlačovín každý rok narastá úmerne k produkcii Vydavateľstva a celkovo už obsahuje kartotéku s viac ako tisíc orchestrálnych prevádzkových materiálov vrátane baletov a opier a viac ako dvetisíc titulov z oblasti komornej hudby.

Katalógy notových materiálov na prenájom a na predaj sú tu:

https://www.musicaslovaca.sk/index.php?route=product/category&path=62