Úsek riaditeľa

Sekretariát, ekonomická agenda Hudobného fondu

Michala Bronišová

Tel.: +421 (2) 59207 411
E-mail: sekretariat@hf.sk

Hospodárska správa

Marián Zádor

Tel.: +421 (2) 59207 401
E-mail: zador@hf.sk