Rozhodnutia Rady Hudobného fondu

Rozhodnutia Rady o žiadostiach podaných na základe výziev a správach o využití štipendia Hudobný fond zverejňuje na stránke Rozhodnutia Rady po ukončení hodnotiaceho procesu (približne 6 týždňov od posledného dňa uzávierky výzvy). Rada Hudobného fondu svoje rozhodnutia nezdôvodňuje. Žiadatelia budú o rozhodnutiach Rady informovaní písomne. Žiadateľom fond zašle spolu s oznámením aj podrobné informácie o čerpaní podpory.

Prečítajte si Všeobecné informácie pre žiadateľov a prijímateľov tvorivých podpôr Hudobného fondu.