Výzvy

Pred podaním žiadosti oboznámte sa s dokumentmi a postupmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu. Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu Tlačivá žiadostí.

Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
Prémie vo všetkých tvorivých oblastiach Hudobný fond v súčasnosti neprijíma žiadosti o túto formu podpory.
Ceny Hudobného fondu na súťažiach Hudobný fond v súčasnosti neprijíma žiadosti o túto formu podpory.
Štipendiá na tvorivé aktivity a študijné štipendiá vo všetkých tvorivých oblastiach Hudobný fond v súčasnosti neprijíma žiadosti o túto formu podpory.
Príspevky za kritické hodnotenie tvorby a umeleckých výkonov Hudobný fond v súčasnosti neprijíma žiadosti o túto formu podpory.
Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby Hudobný fond v súčasnosti neprijíma žiadosti o túto formu podpory.
Granty Hudobný fond v súčasnosti neprijíma žiadosti o túto formu podpory.