Aktuálne sú vypísané výzvy iba na ceny Hudobného fondu na súťažiach.

Pred podaním žiadosti oboznámte sa s informáciami pre žiadateľov a dokumentmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu.

Hudobný fond odporúča podávanie žiadostí elektronickou formou (e mailom).

Ako podať žiadosť: Tlačivá žiadostí a postup pri predkladaní žiadostí.

Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
Štipendiá na tvorivé aktivity vo všetkých oblastiach. Uzavreté. Hudobný fond na štipendiá na tvorivé aktivity v roku 2024 kvôli vyčerpaným finančným prostriedkom neprijíma žiadosti.
Prémie za hudobné diela v oblasti vážnej hudby 21.03.2024 - výzva uzavretá. Rozhodnutia Rady Hudobného fondu budú zverejnené koncom mája 2024.
Prémie za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby 21.03.2024 - výzva uzavretá. Rozhodnutia Rady Hudobného fondu budú zverejnené koncom mája 2024.
Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby 21.03.2024 - výzva uzavretá. Rozhodnutia Rady Hudobného fondu budú zverejnené koncom mája 2024.
Prémie za publicistickú tvorbu vo všetkých tvorivých oblastiach, ktorá bola vydaná alebo iným spôsobom šírená 21.03.2024 - výzva uzavretá. Rozhodnutia Rady Hudobného fondu budú zverejnené koncom mája 2024.
Prémie v oblasti populárnej hudby (aj jazz a ostatné žánre) 21.03.2024 - výzva uzavretá. Rozhodnutia Rady Hudobného fondu budú zverejnené koncom mája 2024.
Ceny Hudobného fondu na súťažiach Priebežne. Žiadosti je potrebné doručiť najneskôr 2 mesiace pred konaním súťaže.
Príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov v oblasti vážnej hudby. 21.03.2024 - výzva uzavretá. Rozhodnutia Rady Hudobného fondu budú zverejnené koncom mája 2024.
Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01.07.2024 do 31.12.2024 vo všetkých tvorivých oblastiach. Koniec realizácie projektu nie je limitovaný kalendárnym rokom. 18.04.2024 - výzva uzavretá. Rozhodnutia Rady Hudobného fondu budú zverejnené koncom mája 2024.
Študijné štipendiá v oblasti jazzovej tvorby a interpretácie Hudobný fond v roku 2024 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.