Výzvy

Pred podaním žiadosti oboznámte sa s dokumentmi a postupmi upravujúcimi podpornú činnosť Hudobného fondu. Na podanie žiadosti použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu Tlačivá žiadostí.

Forma podpory Posledný deň odovzdania žiadosti
Prémie za hudobné diela v oblasti vážnej hudby 16.03.2023 - uzavreté
Prémie v oblasti populárnej hudby 14.03.2023 - uzavreté
Prémie za interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby 16.03.2023 - uzavreté
Prémie za hudobnovedné diela v oblasti vážnej hudby 16.03.2023 - uzavreté
Prémie za publicistickú tvorbu vo všetkých tvorivých oblastiach, ktorá bola vydaná alebo iným spôsobom šírená 16.03.2023 - uzavreté
Ceny Hudobného fondu na súťažiach vo všetkých tvorivých oblastiach Žiadosti treba doručiť 4 mesiace pred termínom konania súťaže.
Študijné štipendiá v oblasti džezovej tvorby a interpretácie Hudobný fond v 1. polroku 2023 neprijíma žiadosti o túto formu podpory.
Štipendiá na tvorivé aktivity vo všetkých tvorivých oblastiach (podporuje účasť na súťažiach, kurzoch, festivaloch, a pod., nepodporuje zahraničné štúdium, nepodporuje napísanie, naštudovanie a uvedenie diela, resp. organizovanie koncertov) Priebežne. Posledný termín doručenia je 18.05.2023. Žiadosti musia byť doručené pred uskutočnením tvorivej aktivity. Žiadosti na aktivity v mesiacoch máj - september musia byť podané najneskôr 18.05.2023.
Granty na projekty, ktoré sa začnú realizovať v období od 01.07.2023 do 31.12.2023 vo všetkých tvorivých oblastiach. Koniec realizácie projektu nie je limitovaný kalendárnym rokom. 20.04.2023