Vydavateľstvo

Zodpovedná redaktorka (notové materiály)

Mgr. Katarína Jarůšková

Tel.: +421 (2) 59207 410
E-mail: vydavatelstvo@hf.sk

Výroba zvukových nosičov

Lukáš Kunst

Tel.: +421 (2) 59207 418
Tel.: +421 903 436 730
E-mail: kunst@hf.sk