Tlačivá vyhodnotení

Tlačivá vyhodnotení tvorivých podpôr Hudobného fondu

Vyhodnotenie je možné predložiť v elektronickej alebo v tlačenej verzii. Hudobný fond odporúča doručenie vyhodnotenia elektronickou formou.

Na vyhodnotenie tvorivej podpory použite vždy najnovšiu verziu tlačiva, ktorá je aktuálne uvedená na webovom sídle fondu.

V prípade elektronického doručenia je potrebné vyhotoviť scan alebo fotografiu vyplneného tlačiva a všetkých požadovaných príloh a e mailom poslať na príslušnú e mailovú adresu:

  • mimoriadne štipendiá na tvorivé naktivity, štipendiá na tvorivé aktivity a študijné štipendiá na adresu stipendia@hf.sk,
  • granty na adresu granty@hf.sk,
  • príspevky na výrobu profilového CD slovenských koncertných umelcov na adresu prispevkynacd@hf.sk.

V prípade doručenia v tlačenej forme vyplnené tlačivo (v 1 tlačenom vyhotovení), vrátane všetkých požadovaných príloh (v 1 tlačenom vyhotovení), je potrebné doručiť na adresu: Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava.