Rada Hudobného fondu

Členovia Rady Hudobného fondu vo funkčnom období 2020 - 2023

Ing. Peter Lipa, predseda Rady, zvolený členmi Rady, delegovaný Slovenskou jazzovou spoločnosťou

Mgr.art. Lukáš Borzík, ArtD., podpredseda Rady, zvolený členmi Rady, delegovaný Spolkom slovenských skladateľov

PhDr. Edita Bugalová, PhD. (do 19.09.2022) , Mgr. Alena Čierna, PhD. (od 19.09.2022), členka Rady, delegovaná Slovenskou muzikologickou asociáciou pri Slovenskej hudobnej únii

Mgr.art. Peter Nágel, ArtD. člen Rady, delegovaný Spolkom koncertných umelcov

Mgr.art. Pavel Zajáček, člen Rady, delegovaný Zväzom autorov a interpretov populárnej hudby

doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., člen Rady, menovaný riaditeľom Hudobného fondu z radov hudobných umelcov

RNDr. Matúš Jakabčic,  člen Rady, určený Štatútom fondu

 

Činnosť Rady Hudobného fondu sa riadi najmä týmito predpismi:

DOKUMENTY

História - Členovia rady