Rada Hudobného fondu

Členovia Rady Hudobného fondu vo funkčnom období 2023 - 2026

Ing. Peter Lipa, predseda Rady, zvolený členmi Rady, delegovaný Slovenskou jazzovou spoločnosťou

Mgr.art. Lukáš Borzík, ArtD., podpredseda Rady, zvolený členmi Rady, delegovaný Spolkom slovenských skladateľov

Mgr. Alena Čierna, PhD. , členka Rady, delegovaná Slovenskou muzikologickou asociáciou pri Slovenskej hudobnej únii

Mgr.art. Peter Nágel, ArtD. člen Rady, delegovaný Spolkom koncertných umelcov

Mgr.art. Pavel Zajáček, člen Rady, delegovaný Zväzom autorov a interpretov populárnej hudby

doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., člen Rady, menovaný riaditeľom Hudobného fondu z radov hudobných umelcov

RNDr. Matúš Jakabčic,  člen Rady, určený Štatútom fondu

 

Činnosť Rady Hudobného fondu sa riadi najmä týmito predpismi:

DOKUMENTY

História - Členovia rady