Odborné komisie

Skladateľská komisia vo funkčnom období 2020 - 2023

Rada HF schválila návrh Spolku slovenských skladateľov na menovanie za členov Skladateľskej komisie Hudobného fondu vo funkčnom období 2020 - 2023:

1. Lukáš Borzík - predseda (člen Rady zastupujúci Spolok slovenských skladateľov)
2. Vladimír Bokes - člen (do 23.03.2021). Ján Zach - člen (od 23.03.2021)
3. Stanislav Hochel - člen
4. Rastislav Dubovský - člen
5. Egon Krák - člen
6. Lucia Papanetzová - členka
7. Jana Kmiťová – členka

Podrobnosti o činnosti komisie upravuje Organizačný a rokovací poriadok Skladateľskej komisie

Muzikologická komisia vo funkčnom období 2020 - 2023

Rada HF schválila návrh Slovenskej muzikologickej asociácie pri Slovenskej hudobnej únii na menovanie za členov Muzikologickej komisie Hudobného fondu vo funkčnom období 2020 - 2023:

1. Edita Bugalová - predsedníčka (do 19.09.2022), Alena Čierna - predsedníčka (od 20.09.2022) (členky Rady zastupujúce Slovenskú muzikologickú asociáciu pri Slovenskej hudobnej únii)
2. Alena Čierna - členka (do 19.09.2022), Andrej Štafura - člen (od 31.10.2022)
3. Marianna Bárdiová - členka
4. Eva Čunderlíková - členka
5. Zuzana Martináková - členka
6. Karol Medňanský - člen (od 09.06.2020 do 01.08.2020), Markéta Štefková - členka (od 24.11.2020) 
7. Eva Szórádová - členka (do 30.10.2022), Peter Martinček - člen (od 31.10.2022)

Podrobnosti o činnosti komisie upravuje Organizačný a rokovací poriadok Muzikologickej komisie

Komisia koncertných umelcov vo funkčnom období 2020 - 2023

Rada HF schválila návrh Spolku koncertných umelcov na menovanie za členov Komisie koncertných umelcov Hudobného fondu vo funkčnom období 2020 - 2023:

1. Peter Nágel - predseda (člen Rady zastupujúci Spolok koncertných umelcov)
2. Daniel Buranovský - člen / Ladislav Patkoló - zástupca člena
3. Ronald Šebesta - člen / Igor Fábera - zástupca člena
4. Matej Sloboda - člen / Milan Kolena - zástupca člena
5. Jozef Lupták - člen / Ján Slávik - zástupca člena
6. Eva Šušková - členka / Tomáš Šelc - zástupca členky
7. Marek Vrábel - člen / Marek Štrbák - zástupca člena

Podrobnosti o činnosti komisie upravuje Organizačný a rokovací poriadok Komisie koncertných umelcov.

DOKUMENTY

História - členovia odborných komisií