Riaditeľ

RNDr. Matúš Jakabčic

Tel.: +421 (2) 59207 411
E-mail: jakabcic@hf.sk