Výzvy

00.00.0000

Aktuálne výzvy

Informácia pre žiadateľov

26.04.2024

Rozhodnutia Rady Hudobného fondu o žiadostiach s uzávierkou predkladania žiadostí 21.03.2024 a 18.04.2024 budú zverejnené koncom mája 2024.

Nové Zásady podpornej činnosti Hudobného fondu.

15.02.2024

Rada Hudobného fondu dňa 14.02.2024 schválila nové Zásady podpornej činnosti (ďalej len ZPČ) účinné od 15.02.2024, ktorými sa riadi priama podporná činnosť Hudobného fondu.

Jedinou zmenou oproti ZPČ platným do 14.02.2024 sa týka Cien Hudobného fondu na súťažiach, článok 24 ZPČ - skracuje sa doba doručenia žiadosti pred termínom konania súťaže zo 4 mesiacov na 2 mesiace.

Staré znenie článku 24 ZPČ: Žiadosť o udelenie ceny Hudobného fondu na súťaži je potrebné doručiť Hudobnému fondu najneskôr 4 mesiace pred termínom konania súťaže.

Nové znenie článku 24 ZPČ: Žiadosť o udelenie ceny Hudobného fondu na súťaži je potrebné doručiť Hudobnému fondu najneskôr 2 mesiace pred termínom konania súťaže.

Zobraziť všetky